Streľby z PTRS strelcov – operátorov BVP-1

Vo výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou sa v dňoch 22. až 26. marca 2021 uskutočnilo jedno z rozhodujúcich zamestnaní tohto výcvikového obdobia, a to bojové streľby z PTRS strelcov – operátorov (SO) bojových vozidiel BVP-1 z 22. mechanizovaného práporu Michalovce a 21. mechanizovaného práporu Trebišov.

Veliteľ 22. mechanizovaného práporu pplk. Július Čepela bol riadiacim výcviku. Dňa 24. marca 2021 veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach, ktorého sprevádzal veliteľ 2. mechanizovanej brigády plukovník Slavomír Verčimák, vykonal veliteľskú inšpekciu tohto výcviku.

Cvičenie strelieb bolo zamerané na použitie protitankových riadených striel 9M14M „Maľutka“. Ide o strely 1. generácie, ktorých navedenie na cieľ si vyžaduje vysokú úroveň pripravenosti obsluhy. Tú nadobúdajú SO počas celého výcvikového roka. Výcvik vyžaduje pravidelné cvičné navádzanie striel na trenažéry rovnako ako pravidelné vykonávanie strelieb z lafetových zbraní a každý SO musí prejsť náročným testom z riešenia teoretických úloh. Až po splnení týchto úloh sa môže pristúpiť k tej najnáročnejšej praktickej skúške, ktorou je samotná streľba s ostrou muníciou. Tieto podmienky splnilo a streľby absolvovalo 21 profesionálnych vojakov z oboch práporov. Zároveň streľby boli pre 11 nových osádok BVP „krst ohňom “. Nehľadiac na krátkosť času strávenému vo funkcii osádky tvorené novými SO dosiahli výborné a dobré výsledky. Najlepšie výsledky za 22. mpr dosiahol desiatnik Marek Palasiewicz a za 21. mpr desiatnik Andrej Tóth.

Aj napriek ťažkej situácii a množstvu úloh, ktoré OS SR zabezpečujú v rámci pandemickej situácie, zamestnanie sa nieslo v duchu profesionality a odhodlania vojakov plniť svoje úlohy čo najlepšie.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: rtn. Bc. Vladimír Sabovik /r
Foto: kpt. Ing. František Galica, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky