Návšteva priestore zodpovednosti Sektora 4

V dňoch 29. marca až 1. apríla 2021 navštívil priestor operácie UNFICYP Námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu, Strednú Áziu a Ameriku a slovenský diplomat pán Miroslav Jenča.

Pán Jenča sa počas návštevy ostrova stretol s ministrami zahraničných vecí oboch komunít – gréckych a tureckých Cypriotov, ako aj s najvyššou predstaviteľkou operácie UNFICYP pani Elizabeth Spehar. Návšteva bola zameraná na zistenie aktuálnej situácie na ostrove a analýzu možností riešenia ,,cyperského problému“ pred blížiacim sa samitom 5+1 v Ženeve (27. – 29. apríla 2021). Miroslav Jenča si počas svojej návštevy nenechal újsť ani príležitosť stretnúť sa so slovenskými vojakmi plniacimi úlohy pod hlavičkou MS OSN UNFICYP.

Dňa 31. marca navštívil p. Jenča v spoločnosti najvyššej predstaviteľky operácie UNFICYP pani Elizabeth Spehar a veliteľa vojenskej zložky UNFICYP plk. Wrighta mestskú časť Famagusty – Varoshu. Cieľom ich návštevy bolo oboznámiť sa s aktuálnou situáciou vo Varoshi po jej otvorení a čiastočnom sprístupnení civilnému obyvateľstvu, kde momentálne pôsobia dve slovenské patrolovacie družstvá dislokované na základni PB-152 a na pozorovacom stanovišti OP-149.

Program návštevy začal na pozorovacom stanovišti OP-149, kde delegáciu privítal veliteľ slovenského kontingentu pplk. Ján Hric. V priestoroch pozorovacieho stanovišťa následne vojenský pozorovateľ kpt. Dalibor Susnyák vykonal situačný brífing, kde delegáciu oboznámil s hlavnými úlohami Sektora 4 v rámci mandátu OSN v danej oblasti a aktuálnym vývojom situácie po otvorení Varoshe dňa 8. októbra 2020. Delegácii boli predstavené úpravy infraštruktúry vykonané od otvorenia Varoshe pre verejnosť a výsledky analýzy rizík v súvislosti s otvorením tejto mestskej časti a celkovým vplyvom tejto situácie na plnenie operačných úloh, ako aj na bezpečnosť slovenských vojakov. Následne sa členovia delegácie presunuli na základňu PB-152, kde si z 11. poschodia budovy prezreli spomínané úpravy Varoshe.

Po návšteve Varoshe sa námestník generálneho tajomníka OSN pán Jenča v sprievode veliteľa slovenského kontingentu presunul do kempu Generála Štefánika vo Famaguste, kde sa zúčastnil besedy s príslušníkmi Sektora 4. V rámci nej sa diskutovalo o momentálnej situácii v priestore operácie, možnostiach a budúcich riešeniach ,,cyperského problému“ pred blížiacim sa samitom, ale aj o pandemickej situácii a jej vplyve na pôsobenie slovenských vojakov v operácii. Beseda bola ukončená zápisom pána Jenču do kroniky misie a odovzdaním pamätnej plakety od veliteľa slovenského kontingentu.

Pán Jenča vyjadril obdiv a uznanie pre vojakov slovenského kontingentu za prácu a vzornú reprezentáciu OS SR a Slovenskej republiky v medzinárodnom prostredí a všetkým poprial veľa šťastia a síl pre plnenie úloh v ďalšom období.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: SLOVCON UNFICYP, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky