Mk.VI – Příliš drahé rychlé čluny US Navy

Jednotky typu Mk.VI jsou prvními regulérními rychlými hlídkovými čluny pořízenými americkým námořnictvem od poloviny 80. let minulého století. Tato moderní a silně vyzbrojená plavidla byla navržena speciálně pro expediční bezpečnostní síly k zajištění ochrany větších lodí či infrastruktury, díky své univerzálnosti však mohou plnit i řadu jiných úkolů. Podle aktuálních informací se jich ale US Navy i přes nesporné kvality a mladý věk hodlá zbavit, údajně kvůli vysokým provozním nákladům.

Námořní expediční bezpečnostní síly jsou relativně novou organizační složkou US Navy, založenou teprve po nechvalně proslulém teroristickém útoku na torpédoborec USS Cole (DDG 67) třídy A. Burke v jemenském Adenu v říjnu 2000. Zpočátku byly nazvány MST (Mobile Security Force), v roce 2007 však prošly reorganizací, během které byly přejmenovány na MESF (Maritime Expeditionary Security Force).

Jejich primárním určením je zajištěn bezpečnosti vojenských operací před činností nepřítele a teroristů, což obnáší ochranu důležitých plavidel US Navy, Military Sealift Command a spojenců, respektive kriticky významné infrastruktury na pobřežních nebo vnitrozemských vodních cestách. V případě potřeby ale mají rovněž spolupracovat s dalšími složkami amerických či zahraničních ozbrojených sil při plnění jiných úkolů. Hlavním operačním prostředím MESF jsou přístavy a základny nebo zálivy s kotvišti a veškeré okolní vody včetně řek, kvůli čemuž se jejich určení od počátku poněkud překrývalo se specializovanými říčními uskupeními Riverine Group zřízenými v roce 2005. V červnu 2012 tudíž byly obě tyto složky, spadající od roku 2006 pod nově vzniklé velitelství expedičních sil NECC (Navy Expeditionary Combat Command), sloučeny do sil CORIVFOR (Coastal Riverine Force), jejichž název byl koncem loňského roku změněn zpátky na MESF. Můžeme ještě zmínit, že pod jurisdikci NECC spadají také pyrotechnici EOD (Explosive Ordnance Disposal) či ženisté NCF (Naval Construction Forces) proslulí jako „mořské včely“, vlastní zpravodajské služby apod.

Jednotky typu Mk.VI se vyznačují relativně zavalitým trupem s kluzákovým profilem typickým pro rychlé čluny, na kterém je posazena prostorná jednopatrová nástavba. Na její střeše se nachází záložní otevřený navigační můstek a je zde rozmístěna část z kulometů spolu s jednoduchým stožárem a podstavou senzorů. Ačkoli je základní architektura třídy hodně podobná luxusním výletním jachtám, bližší zkoumání odhalí řadu ryze vojenských řešení. K těm například patří zesílená konstrukce přídě s masivním pryžovým nárazníkem a obrubou ze stejného materiálu po celém obvodu trupu, což je má spolehlivě chránit před nárazy při inspekcích nebo abordáži jiných plavidel až do výtlaku 50 t. Na obou bocích zhruba za polovinou délky jsou v trupu vykrojené velké výřezy sahající až těsně nad čáru ponoru, umožňující bezpečné nastupování a vystupování osob na souběžně plující menší čluny či manipulaci s drony. Výřezy jsou při běžném provozu seshora zakryty sklopnými mřížovými rošty zajišťujícími nerušený pohyb posádky po horní palubě…

Celý článek si můžete přečíst v novém ATM č. 4/2021. Obsah čísla je ZDE.

Text Ivan Zajac
Foto USN, SBI

Knižné novinky