Výcvik deklarovanej jednotky EOD

V dňoch 22. až 26. februára 2021 sa uskutočnil výcvik deklarovanej jednotky EOD CS2017 v hĺbkovom vyhľadávaní nevybuchnutej munície. Pod velením por. Ing. Jozefa Mráza sa na výcviku zúčastnili príslušníci deklarovanej EOD čaty z NC EOD a RCHBO a pyrotechnici vzdušných síl.

Činnosť spočívala v zdokonaľovaní zručností pri používaní magnetometra FEREX, identifikácii pravdepodobného miesta nálezu, zistení orientácie munície pod zemou a jej približnej hĺbky – všetko na základe vykazovaných hodnôt z magnetometra. Nasledoval manuálny prístup k munícii, identifikácia typu munície a analýza nálezového stavu zameraná na prítomnosť iniciačných zariadení. Reálne zistenia o zahĺbení a orientácii munície pod zemou sa následne porovnávali s údajmi, ktoré EOD špecialista vyhodnotil pomocou magnetometra, pokým ešte stav munície pod zemou nepoznal.

V priebehu výcviku bola nájdená letecká munícia z čias 2. svetovej vojny a aj výcviková letecká munícia z 90. rokov minulého storočia. Munícia bola priebežne pyrotechnicky likvidovaná, čo je nemalý príspevok k obnove bezpečnosti v prehľadávanej lokalite.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Národné centrum EOD a RCHBO Nováky, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky