INFO deň: Účastníci online konferencie získali

informácie o predkladaní žiadostí o dotáciu Ministerstva obrany SR


Predstavitelia mimovládneho sektora a akademickej obce na Slovensku mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na online videokonferencii s názvom „INFO deň“. Tú pripravilo Ministerstvo obrany SR, aby účastníkom poskytlo relevantné informácie spojené s prípravou a podávaním žiadostí o dotácie. Určené sú pre tie mimovládne organizácie, ktoré svojou činnosťou prispievajú k zvyšovaniu povedomia o témach obrany štátu a činnosti rezortu obrany.

„Už teraz vidíme, že o získanie dotácie ministerstva obrany je aj tento rok veľký záujem. Pod heslom „otvorený a transparentný rezort obrany“ sme počas online diskusie priblížili jej účastníkom základné postupy a náležitosti. Aj takýmto spôsobom im chceme celý proces podávania žiadostí uľahčiť v čo najväčšej možnej miere,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď. Zároveň dodal, že takúto možnosť získania informácií využilo dvadsať záujemcov.

Účastníci online diskusie sa dozvedeli viac o tom, ako funguje dotačná schéma podľa § 2 zákona 435/2010 Z. z. písm. a) až d) a získali tiež prehľad o 15 nezáväzných prioritných oblastiach ministerstva obrany na rok 2021. Predstavená im bola aj vzorová žiadosť a novinka – metodická príručka pre žiadateľa. Priestor na diskusiu dostali tiež otázky z praxe, pričom zástupcovia rezortu obrany jednotlivým účastníkom zároveň odpovedali na všetky otázky a nejasnosti.

Rezort obrany tento rok plánuje prerozdeliť 320 000 eur, pričom jeden projekt môže získať finančný príspevok vo výške od 1000 do 50 000 eur. O dotáciu môžu mimovládne organizácie požiadať najneskôr do ‪31. marca 2021. Prípadné otázky môžu žiadatelia zasielať na adresu: dotacie@mod.gov.sk.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Knižné novinky