Lídri obrany členských krajín NATO

rokovali o súčasnosti aj budúcnosti Aliancie


Minister obrany SR Jaroslav Naď a štátny tajomník Marian Majer sa počas uplynulých dvoch dní zúčastnil na rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO. To sa v rámci epidemiologických opatrení uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Lídri obrany Aliancie hovorili o aktuálnej situácii a výzvach v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj o budúcnosti NATO s výhľadom do roku 2030.

„Spoločným úsilím všetkých krajín NATO je zostať aj do budúcnosti silní, súdržní a pripravení. Dôležitým predpokladom na dosiahnutie našich cieľov je plnenie si svojich záväzkov,“ zdôraznil minister obrany SR Jaroslav Naď. V tejto súvislosti informoval spojencov o rastúcom trende výdavkov SR na obranu. Tie sa od roku 2014 zvýšili o viac ako 120 %. Slovensko okrem toho v roku 2020 prvýkrát dosiahlo úroveň 2 % HDP na obranu. Šéf slovenského rezortu obrany oboznámil kolegov aj o novoprijatých strategických dokumentoch v oblasti obrany a bezpečnosti SR.

Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie počas rokovania odporúčali spustenie procesu aktualizácie Strategickej koncepcie NATO a schválili tiež Koncepciu rozvoja spôsobilostí, ktorá́ má byť rámcom pre udržanie si vojensko-technickej prevahy s výhľadom na najbližších 20 rokov. Kolégium ministrov obrany NATO okrem toho diskutovalo aj o súčasných aktivitách Aliancie, a to najmä v Iraku a Afganistane. Spojenci sa vo formáte zasadnutia zhodli na ďalšom postupe a potvrdili spoločný záujem na podpore stability týchto krajín.

Nad rámec zasadnutia ministrov obrany Aliancie sa prostredníctvom VTC uskutočnilo aj rokovanie za účasti šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella a ministrov obrany Fínska a Švédska. Predmetom diskusie bola potreba zladenia procesov NATO a EÚ, konkrétne Strategickej koncepcie NATO a Strategického kompasu. „Ide totiž o dva podobné procesy. Je preto v našom spoločnom záujme koordinovať postupy tak, aby ich výsledky neznamenali duplicitu, ale vzájomné dopĺňanie v prospech posilnenia transatlantického spojenia,“ vysvetlil minister J. Naď.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: NATO

Súvisiaci článok:
Ministři obrany NATO jednali o společných misích a rozvoji spolupráce

Knižné novinky