Fotoreport z cvičenia Szentesi Fokos 2017

Velenie ozbrojených síl Spojených štátov amerických v Európe uskutočňuje od júna 2017 sériu vojenských cvičení pomenovanú Saber Guardian 2017. Ide o najväčšie tohtoročné cvičenie v Európe, ktoré demonštruje spoločné obranné spôsobilosti a záväzok USA voči svojim spojencom. Strategickým ťažiskom cvičenia je oblasť Čierneho mora (Rumunsko, Bulharsko). Na cvičení sa podieľa 25 000 vojakov z 22 zúčastnených krajín.

Séria cvičení sa začala v Nemecku, jednotlivé sily a ich prostriedky sa presunuli a presúvajú cez územia viacerých členských krajín Aliancie vrátane Slovenska po verejných komunikáciách a s využitím železničných komunikácií. Sily sa rozmiestňujú na území Maďarska, Rumunska a Bulharska, kde je naplánovaných viacero cvičení a séria sa skončí cvičeniami na brehu Čierneho mora.

Maďarskou časťou cvičenia Saber Guardian 2017 je cvičenie Szentesi Fokos 2017 (Szentesi Axe 2017 alebo po slovensky Szentešská valaška 2017), ktoré predstavuje tohtoročnú najrozsiahlejšiu výcvikovú aktivitu maďarských ozbrojených síl na teritóriu Maďarska. Druhá fáza cvičenia Szentesi Fokos 2017 sa konala v období medzi 26. júnom a 6. júlom na úseku mošonských ramien Dunaja a ich okolia pri meste Győr. Cieľom cvičenia bol nácvik prekonania vodnej prekážky a udržanie získaného územia.

Cvičenie riadil veliteľ 25. motostreleckej brigády maďarských ozbrojených síl Klapka György (MH 25. Klapka György Lövészdandár) brigádny generál Gábor Horváth. Z maďarskej strany sa na cvičení zúčastnili príslušníci s technikou z týchto útvarov: 25. motostrelecká brigáda Klapka György, 37. ženijný pluk II. Rákoczi Ferenc (MH 37. II. Rákoczi Ferenc Műszaki Ezred), 1. pluk bojových lodí a pyrotechnikov (MH 1. Hadihajós és Tűzszerész Ezred), 5. motostrelecká brigáda Bocskai István (MH 5. Bocskai István Lövészdandár), 12. protilietadlový raketový pluk Arrabona (MH 12. Arrabona Légvedelmi Rakétaezred). Cvičili taktiež vyčlenené jednotky a technika Strediska pre civilno-vojenskú spoluprácu a psychologický boj maďarských ozbrojených síl (MH Civil-katonai Együtműködési és Lélektani Műveleti Központ) a Maďarských vzdušných síl (Magyar Légierő). Maďarské ozbrojené sily doplňovali sily a prostriedky ženijného pluku Národnej gardy štátu Ohio (Ohio National Guard - OHNG) a vyčlenené sily a technika slovinských ozbrojených síl.

Samotné prekonávanie vodnej prekážky uskutočnili sily a prostriedky prvého oddielu 2. pancierového prieskumného pluku (US Army 2 nd Cavalry Regiment) ozbrojených síl Spojených štátov amerických v Európe (USAREUR). Celková americká účasť na cvičení predstavuje zhruba 700 osôb.

Fotografie boli nasnímané počas DV Day cvičenia Szentesi Fokos 2017 (Szentesi Axe 2017) dňa 5. júla 2017.

Text a foto: Miroslav Gyűrösi

Knižné novinky