Rozlúčka s príslušníkmi Tankového práporu

Veliteľ Tankového práporu podplukovník Ľubomír Bodnár sa dňa 31. decembra 2020 rozlúčil s príslušníkmi Tankového práporu majorom Jozefom Horváthom, rotmajstrom Petrom Badidom a rotmajstrom Mariánom Štatnikom, ktorí po viac ako štvrťstoročí ukončili svoju kariéru v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Za úspešnú a obetavú prácu v prospech Tankového práporu poďakoval veliteľ práporu v mene všetkých vojakov a zamestnancov práporu.

Text a foto: Tankový prápor 2. mechanizovanej brigády Trebišov

Knižné novinky