Zástupci Tatra Defence Vehicle navštívili

Univerzitu obrany v Brně


Ve středu 13. ledna navštívili Univerzitu obrany zástupci akciové společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV), která je součástí holdingu Czechoslovak Group (CSG). S Františkem Struhařem, ředitelem holdingu pro výzkum, vývoj a inovace a projektovým manažerem Ivanem Mrázem se setkala rektorka-velitelka UO plukovnice gšt. Zuzana Kročová a další zástupci vedení školy.

Impulzem k faktickému rozvoji více než pět let trvající spolupráce mezi Univerzitou obrany a akciovou společností Tatra Defence Vehicle se stala nová smlouva pro příští období, podepsaná v prosinci loňského roku. TDV má zájem především na smluvní expertní činnosti akademických pracovníků Univerzity obrany. Další částí smlouvy je spolupráce na nových projektech.

Právě řízené návštěvy akademických pracovníků a studentů FVT a FVL, kteří by se na společných projektech mohli podílet, se uskuteční jako první krok plánované spolupráce. Návštěvy proběhnou ve firmách holdingu CSG, mimo jiné v TDV či Retia Pardubice, a. s..

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Viktor Sliva /r
Foto: Univerzita obrany v Brně

Knižné novinky