Transatlantická obhajoba disertační práce

Navzdory pokračující pandemii Covid-19 a výraznému omezení prezenčních aktivit pokračují na Fakultě vojenského leadershipu akademické činnosti, avšak často v jiné, než po léta zažité prezenční formě. Příkladem může být obhajoba disertační práce plukovníka MSc. Dražena Smiljanič, která proběhla dne 3. prosince 2020.

Plukovník Smiljanič je příslušníkem chorvatských ozbrojených sil a na Fakultě vojenského leadershipu v rámci doktorského studia v oboru Ekonomika obrany státu předložil a úspěšně obhájil disertační práci na téma Sustainability in National Defence.

Poslední dva roky jeho studia byly ovlivněny skutečností, že zahájil působení na pracovišti ve Spojených státech amerických, poslední měsíce pak i epidemickou krizí. Obhajoba jeho disertační práce se tak stala poměrně výjimečnou. Nejenže proběhla kompletně v anglickém jazyce, ale zároveň v distanční formě za využití platformy MS Teams. Bez zajímavostí není ani skutečnost, že v průběhu obhajoby byla vzdálenost mezi doktorandem a komisí pro obhajobu této disertační práce, které předsedal prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu Univerzity obrany plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D., přes 7000 kilometrů a časový posun činil 6 hodin.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Vladan Holcner
Foto: Univerzita obrany v Brně

Knižné novinky