Zmena vo velení ZaVaMD Martin

V priestoroch kasární 4. československej brigády martinskej Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ZaVaMD) Martin sa 30. decembra 2020 uskutočnil slávnostný ceremoniál pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa základne.

Na slávnostnom akte odovzdania a prevzatia funkcie sa zúčastnili veliteľ Pozemných síl OS SR brigádny generál Ivan Pach, hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Marcel Kaniak, prednosta Okresného úradu Martin Vladimír Polakovič a ďalší vzácni hostia.

Odchádzajúci veliteľ základne plukovník Miroslav Fázik ukončil svoje 37-ročné pôsobenie v OS SR a od 1. januára 2021 odchádza do výsluhového dôchodku. Veliteľom Základne výcviku a mobilizačného doplňovania sa stal plukovník Pavol Barančík.

Vo svojom slávnostnom príhovore veliteľ Pozemných síl OS SR brigádny generál Ivan Pach ocenil prácu plukovníka Miroslava Fázika počas vykonávania jeho funkcie, ale aj jeho pôsobenia v OS SR. „Pán plukovník, za vaše vynaložené úsilie v prospech pozemných síl vám patrí veľká vďaka, zanechali ste za sebou kus poctivej práce, kus seba, na čo môžete byť právom hrdý.“

Novému veliteľovi plukovníkovi Pavlovi Barančíkovi veliteľ PS OS SR zaželal veľa úspechov v napĺňaní cieľov a priorít Základne výcviku a mobilizačného doplňovania. „Pán plukovník Barančík, začínate pôsobiť na novej funkcii. Avšak som presvedčený, že s vašimi skúsenosťami, húževnatosťou a kvalifikáciou sa funkcie veliteľa ujmete so cťou! Verím, že vo svojich nových spolupracovníkoch budete mať zodpovedných kolegov, ktorí majú svoju prácu radi a ktorí k plneniu služobných povinností pristupujú svedomito. Skúsenosti, ktoré ste doteraz počas svojej vojenskej kariéry získal naďalej plne využívajte nielen pre tento útvar a pre potreby pozemných síl, ale pre celé Ozbrojené sily Slovenskej republiky.“

Ceremoniál pokračoval symbolickým aktom odovzdania a prevzatia velenia Základne výcviku a mobilizačného doplňovania prostredníctvom štátnej zástavy Slovenskej republiky. Na záver ceremoniálu sa vo svojom príhovore odchádzajúci veliteľ plukovník Miroslav Fázik poďakoval príslušníkom základne za spoluprácu počas celého svojho pôsobenia na základni.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: rtm. Stanislav Héger /r
Foto: rtn. Dagmar Gáspárová, Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR

Knižné novinky