Podpisom dohody s AFCEA Slovakia

chce MO SR pokračovať vo vytváraní vhodných podmienok v oblasti informačnej bezpečnosti


Ministerstvo obrany SR bude pokračovať v spolupráci s občianskym združením AFCEA Slovakia, ktoré združuje subjekty zaoberajúce sa problematikou informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti a riadiacich a komunikačných systémov pre ich použitie v štátnej správe s dôrazom na ozbrojené zložky.

Podpisom novej zmluvy o spolupráci to v utorok 29. decembra 2020 potvrdili generálny riaditeľ sekcie modernizácie MO SR a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Jozef Zekucia a prezident združenia AFCEA Slovakia Miroslav Brvnišťan.

„Podpisom novej dohody s AFCEA Slovakia rezort obrany potvrdil takmer 20-ročné vzájomné partnerstvo, ktorého hlavným cieľom je vytváranie vhodných podmienok na podporu výmeny informácií a riešení v oblasti komunikačných a informačných systémov, bezpečnosti a ochrany informácií, kybernetickej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií a krízového riadenia. Významnou je aj skutočnosť, že dohoda bola uzatvorená na dobu neurčitú, čo vytvára predpoklady pre dlhodobú a plánovanú spoluprácu,“ povedal národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Jozef Zekucia.

Zmluva o spolupráci umožňuje účasť členov AFCEA Slovakia na programoch, projektoch a aktivitách v oblasti vyzbrojovania, výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rámci Slovenskej republiky, EÚ a NATO. Zároveň vytvára predpoklady pre spoluprácu pri príprave návrhov systémových riešení na zabezpečenie kvality, stability a bezpečnosti dodávok výrobkov pre potreby Ministerstva obrany SR. Podujatia a aktivity AFCEA Slovakia prispievajú nielen k odbornému rastu príslušníkov OS SR, ale aj k zlepšovaniu a budovaniu pozitívneho mena Ozbrojených síl SR

Občianske združenie AFCEA Slovakia je súčasťou medzinárodnej organizácie AFCEA International, ktorá má viac ako 35 000 členov na celom svete vrátane takmer 2500 korporátnych členov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /red
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Knižné novinky