Riaditeľ Vojenskej polície pozdravil príslušníkov,

ktorí budú tráviť sviatky v službe v zahraničí

Dňa 23. decembra 2020 sa riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Valentín Cebo telefonicky spojil s príslušníkmi Vojenskej polície, ktorí aktuálne pôsobia v zahraničných operáciách v Bosne a Hercegovine, Lotyšsku a na Cypre.

Poďakoval im za výbornú prácu a šírenie dobrého mena Vojenskej polície a rezortu obrany počas ich nasadenia. Zároveň sa plukovník Cebo informoval o aktuálnej bezpečnostnej a policajnej situácii v priestore nasadenia, o stave príslušníkov VP v súvislosti s Covid-19, plánovaných aktivitách na nasledujúce dni a o možnostiach strávenia vianočných sviatkov pri zabezpečení plnenia stanovaných úloh.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky