Prevzatie funkcie veliteľa 12. mpr Nitra

Dňa 21. 12. 2020 sa za účasti veliteľa 1. mechanizovanej brigády, brigádneho generála Ivana Baloga, konal v priestoroch krškanských kasární slávnostný ceremoniál prevzatia funkcie veliteľa 12. mechanizovaného práporu.

Vzhľadom k aktuálnej situácii a obmedzeniam s ňou spojenými sa slávnostný akt odohrával za prísnych protipandemických opatrení a za prítomnosti obmedzeného počtu ľudí. Veliteľ 1. mechanizovanej brigády, brigádny generál Ivan Balog poďakoval novému veliteľovi 12. mechanizovaného práporu, podplukovníkovi Gabrielovi Janovicsovi za kvalitné plnenie úloh počas ročného nasadenia v Lotyšsku. Vyzdvihol aj zastupujúceho veliteľa, majora Ivana Petrika a zvládnutie náročných úloh počas pandémie.

V ďalšej časti príhovoru načrtol zámer plnenia úloh v roku 2021 a v závere poprial všetkým príslušníkom 12. mechanizovaného práporu veľa úspechov a rodinnej pohody. Nový veliteľ 12. mpr vo svojom príhovore uviedol, že prevzatie funkcie je česť a výzva zároveň. Zdôraznil svoju víziu, ktorou je kvalitne vycvičený prápor so stabilným personálom, pripravený čeliť výzvam, pred ktoré bude postavený. Zároveň vytýčil jej tri hlavné piliere: poctivú prácu, zodpovednosť a disciplínu.

Po ukončení slávnostného ceremoniálu nasledoval zápis do kroniky útvaru, ktorý uchová dnešný deň v historickej pamäti 12.mechanizovaného práporu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 12. mechanizovaný prápor Nitra, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky