Ministri obrany krajín V4 diskutovali online

o aktuálnych prioritách a projektoch


Témou včerajšieho videohovoru ministrov obrany krajín Vyšehradskej skupiny (V4), na ktorej Slovenskú republiku zastupoval minister obrany SR Jaroslav Naď a následne štátny tajomník Marian Majer, boli predovšetkým aktuálne iniciatívy v oblasti obrany v rámci NATO a EÚ, ako aj posilnenie obrannej a bezpečnostnej spolupráce krajín V4. Išlo o prvé rokovanie ministrov obrany krajín V4 počas aktuálneho poľského predsedníctva (2020/2021).

„Bezpečnostné prostredie sa neustále mení, s čím, samozrejme, súvisí otázka adaptácie Aliancie, ako aj jej jednotlivých členov. Vítame priestor na diskusiu o úlohách a nástrojoch, ktorými môžeme spoločne prispieť k dosahovaniu spoločných cieľov vrátane posilňovania spôsobilostí, ako aj globálneho prístupu NATO k riešeniu aktuálnych výziev,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď. Ako ďalej doplnil, práve vízia „NATO 2030“ vytvára príležitosť podieľať sa spoločne na riešení otázok obrany a bezpečnosti, a tým prispievať k adresovaniu výziev v tejto oblasti.

Štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer informoval ministrov obrany V4 o predložení nových strategických dokumentov – Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR na rokovanie vlády SR. „Oba dokumenty potvrdzujú pevné ukotvenie Slovenska v euroatlantickom priestore a zároveň hodnotia aktuálne bezpečnostné prostredie, ako aj kľúčové výzvy dneška vrátane hybridných hrozieb a dezinformácií,“ dodal.

Diskusia bola venovaná aj aktualizácii prístupu k budovaniu bojovej skupiny EÚ v kontexte krajín V4. V rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ ministri obrany hodnotili proces prípravy Strategického kompasu a strategickú revíziu Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO).

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Súvisiaci článok:
Ministři obrany zemí V4 jednali prostřednictvím videokonference

Knižné novinky