Prioritou nového velitele Hradní stráže je nábor

Dnešním dnem se stal velitelem Hradní stráže plukovník generálního štábu Jaroslav Ackermann. Funkci slavnostně převzal od končícího velitele plukovníka Jiřího Kývaly. Ackermann chce pokračovat v náboru nováčků a posléze se zaměřit na výcvik vojáků.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve Společenském salonu Pražského hradu za účasti náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajora Jana Kašeho a vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře. Prezident republiky Miloš Zeman jeho prostřednictvím předal plukovníku Kývalovi poděkování za práci v čele Hradní stráže. Plukovníku Ackermannovi pak prezident republiky slovy kancléře popřál mnoho úspěchů na jeho novém působišti.

Plukovník Ackermann při přebírání funkce uvedl: „V první řadě musím vyhodnotit splnění úkolů 1. fáze koncepce rozvoje Hradní stráže a podle výsledku této analýzy nasměrovat plnění dalších úkolů Hradní stráže. Musíme dále pokračovat v náboru na neobsazená tabulková místa, což nám postupně umožní zaměřit se podrobněji na výcvik vojáků.“ Dále zmínil přezbrojení Hradní stráže na útočnou pušku Bren 2 a dokončení vývoje nové strážní uniformy, která by měla ve střežených objektech nahradit oděv vz. 95.

Odchod po 36 létech
„Odcházím od ozbrojených sil po třiceti šesti letech a moje působení u Hradní stráže beru jako vrchol mojí vojenské kariéry. A odejít se má v tom nejlepším,“ uvedl s úsměvem během svého proslovu plukovník Jiří Kývala. Poděkoval také všem příslušníkům Hradní stráže, bez kterých by takto úspěšně svoji vojenskou kariéru nezakončil. Jeho poděkování patřilo i všem jednotlivcům a institucím, se kterými během svého působení u Hradní stráže spolupracoval.

Hradní stráž je vojenským útvarem brigádního typu s celkovými (tabulkovými) počty 936 osob. Jejím prvním zákonným úkolem je vnější ostraha a obrana sídel prezidenta republiky a jeho hostů. Jedná se zejména o areál Pražského hradu a zámku v Lánech. Druhým zákonným úkolem je organizování a zabezpečování vojenských poct plynoucích z výkonu funkce prezidenta republiky.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: mjr. Jiří Havel, Armáda ČR

Související článek:
Protiletadlovci mají nového velitele

Knižné novinky