Do čela Fakulty vojenského zdravotnictví

se vrací profesor Roman Chlíbek


V úterý 24. listopadu se na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví konala volba kandidáta na děkana. Kandidovali tři uchazeči, ze kterých byl v druhém kole zvolen počtem 8 hlasů prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., který je vedoucím katedry epidemiologie. Vystřídá tak na pozici stávajícího děkana, prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D., jemuž končí k 31. lednu 2021 funkční období.

Ačkoliv epidemiologická situace těmto událostem nepřeje, akademický senát FVZ UO se sešel v plném počtu ke splnění této pro fakultu významné povinnosti.

Plukovník v záloze prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., ukončil v roce 1989 studia na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru všeobecné lékařství. V rámci své odborné dráhy a působení v Armádě ČR se profiloval v oboru preventivní medicíny, epidemiologie a vakcinologie. V roce 2006 byl habilitován v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Ve stejném oboru byl v roce 2012 jmenován profesorem. V akademickém prostředí postupně prošel řadou pozic, jako např. předsedy akademického senátu či proděkana pro vnější vztahy a rozvoj. V éetech 2009 až 2013 již jednou pozici děkana FVZ UO zastával.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jaroslav Žďára /r
Foto: Dita Zetochová, Univerzita obrany v Brně

Knižné novinky