Mise německých lékařů v ÚVN skončila

Deset dnů působili dva vojenští lékaři z německého Bundeswehru v ÚVN na základě mandátu k pobytu vojenských lékařů a zdravotníků ze států NATO a EU schváleného Parlamentem ČR. Čtvrtek 19. listopadu 2020 byl posledním dnem jejich mise ve vojenské nemocnici.

„Spolková republika Německo nám v krizi nabídla pomoc jako jedna z prvních a jsem přesvědčen, že desetidenní spolupráce byla přínosná pro obě strany,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Německým lékařům dnes ráno před jejich návratem domů za pomoc poděkoval náměstek ministra obrany Jan Havránek a předal jim plakety ministra obrany.

Němečtí vojenští lékaři byli v ÚVN začleněni od 9. do 19. listopadu 2020 na pracovištích odpovídajících jejich specializaci - intenzivista a internista-infekcionista. Povětšinou působili na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN a na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN. Zavítali též na oddělení hematologie a krevní transfuze, kde se blíže seznámili s rekonvalescentní plazmou, která je indikována k léčbě covid-19 nemocných.

„Přítomnost německých lékařů považujeme s kolegy za přínosnou. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme měli ojedinělou možnost osobních kontaktů a konzultací se zahraničními partnery nad konkrétními případy z praxe,“ uvedl Tomáš Tyll, přednosta Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Vojenští lékaři z Berlína a Hamburku
„Od vojenských lékařů z německého Bundeswehru jsme mohli čerpat zkušenosti s léčbou covid-19 nemocných, které získali zejména v jarní vlně koronavirové epidemie. Ta zasáhla Německo významně více než Českou republiku. Konkrétně nás němečtí kolegové seznámili s některými novinkami v oblasti ventilační péče s využitím oxygenátorů, které jsme nově v naší nemocnici obdrželi. Naopak, německé kolegy zaujal náš program výroby rekonvalescentní plazmy a rovněž národní systém schvalování léčiva remdesivir. Celkově byl pobyt německých kolegů oboustranně velmi přínosný, protože vedl k výměně praktických zkušeností, a to nejen s léčbou onemocnění covid-19,“ uvedl prof. Michal Holub, přednosta Kliniky infekčních nemocí.

„Česká republika byla druhou vlnou epidemie onemocnění covid-19 vážně zasažena. V rámci partnerství mezi našimi zeměmi jsme byli vysláni, abychom svým dílem přispěli k zvládání epidemie v Česku. Osobně vnímáme naši misi také jako možnost poznat se s českými kolegy a vzájemně se obohatit o zkušenosti získané v péči o covid-19 nemocné,“ uvedl Niko Neumann, internista Vojenské nemocnice v Berlíně.

„Vážíme si pohostinnosti, které se nám dostalo od našich českých přátel - zejména za těchto obtížných okolností,“ doplnil Markus Schüttler, anesteziolog z Vojenské nemocnice Hamburk.

Mandát pro pobyt vojenských lékařů a zdravotníků ze států NATO a EU schválil Parlament ČR v říjnu 2020. Zahraniční vojáci mohou v České republice působit nejdéle 90 dnů, beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jan Pejšek, odbor komunikace MO ČR /r
Foto: Viktor Meca, Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky