Ministři obrany EU diskutovali o stavu

rozvoje evropských obranných schopností


V pátek 20. listopadu proběhla videokonference Řídícího výboru Evropské obranné agentury (EDA). Ministři obrany v jejím průběhu diskutovali Koordinované výroční hodnocení obrany (CARD), které představuje ucelený obrázek o stavu rozvoje evropských obranných schopností.

Ministři zdůraznili potřebu propojit zprávu CARD (tisková zpráva v příloze) s dalšími iniciativami a použít její doporučení při vytváření nových PESCO projektů. Česká republika vyzdvihla oblasti vojenské mobility, zdravotnické podpory, obrany proti dronům, umělé inteligence a robotiky, které kromě EU řeší naše země i v rámci NATO a dalších formátů.

„Hodnocení obrany přichází v době, kdy Ministerstvo obrany připravuje střednědobý plán na roky 2025-2029. Je to příležitost propojit národní zájmy, alianční požadavky a nástroje evropské spolupráce,“ uvedl Jan Havránek, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO ČR.

Ministři obrany EU uvítali obnovení výcviku v Mali
Následovala videokonference ministrů obrany EU. V první části byli ministři seznámeni s aktuálním vývojem v Libyi, obnovou výcvikové činnosti EU v Mali, současným stavem útvaru pro vojenské plánování a vedení (MPCC) a s Evropským mírovým nástrojem (EPF). Česká republika, která velí silám EUTM Mali, a další země uvítaly obnovu výcvikových aktivit mise v Mali. Česká republika zároveň podpořila německé předsednictví v jeho úsilí dokončit práce na Evropském mírovém nástroji.

ČR je pro silné partnerství s USA či Velkou Británií
Hlavní diskuze ministrů se soustředila na témata Strategického kompasu a Strategické revize PESCO. Strategický kompas je nový dokument, který rozpracuje úkoly z Globální strategie EU z roku 2016 a přispěje k posílení EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Ministři zemí EU se zároveň shodli na potřebě posílit roli EU coby globálního aktéra. Česká republika mimo jiné vyzdvihla důležitost silných partnerství, a to například s USA a Velkou Británií.

„Evropská unie musí nastavit své ambice v oblasti obranné spolupráce maximálně realisticky a ve spolupráci s partnerskými zeměmi EU, které jsou zároveň našimi spojenci v NATO,“ zdůraznil Havránek.

U strategické revize PESCO, která hodnotí dosavadní úsilí a stanovuje směry dalšího vývoje této iniciativy, pak Česká republika upozornila na nutnost dosahovat lepších a hmatatelnějších výsledků v rámci projektů PESCO. Informovala také o postupu svého projektu v oblasti elektronického boje. Na závěr státy uvítaly dosažení kompromisu o účasti třetích zemí v projektech PESCO. Vyřešení této otázky je důležitým signálem pro naše spojence a partnery.

Text: Ministerstvo obrany ČR /r
Foto: European Defece Agency

Související článek:
Minister obrany J. Naď diskutoval s lídrami obrany EÚ o aktivitách a smerovaní bezpečnostnej a obrannej politiky únie

Knižné novinky