NFIU SVK certifikáciou opäť potvrdil

svoju plnú operačnú spôsobilosť


Styčný tím pre integráciu síl NATO na Slovensku – NFIU SVK po troch rokoch opäť potvrdil svoju plnú operačnú spôsobilosť na plnenie úloh Aliancie.

Styčný tím vo Vajnoroch prešiel od 26. do 30. októbra 2020 previerkou komplexnej pripravenosti za účasti pozorovateľov z NATO s vynikajúcimi výsledkami. Úspešnú certifikáciu dnes zavŕšil slávnostným ceremoniálom, počas ktorého zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR, genpor. Josef Pokorný za prítomnosti ministra obrany SR Jaroslava Naďa a pozvaných hostí odovzdal veliteľovi NFIU SVK certifikát o plnej operačnej spôsobilosti.

Procesy prípravy previerky sa začali už na jeseň roku 2019. Samotné preverenie spočívalo najskôr v kontrole administratívnej oblasti vrátane posudzovania procedúr a postupov činností Styčného tímu v súlade s NATO hodnotiacimi kritériami. Následné praktické cvičenie zhodnotilo, ako je NFIU SVK reálne pripravené plniť úlohy v kontexte smerníc NATO vyplývajúce z rôznych situácií a scenárov. Zaujímavosťou je, že NFIU SVK okrem samotného cvičenia zabezpečilo aj reálne prijatie, nasadenie a celkovú podporu pôsobenia 33 rakúskych vojenských zdravotníkov, ktorí na Slovensku pomáhali s testovaním v rámci operácie Spoločná zodpovednosť.

„Členstvo v Aliancii je jednoznačne a nevyvrátiteľne jedným z pilierov bezpečnosti Slovenska. NFIU SVK plní koordinačné a podporné úlohy v prospech našich ozbrojených síl, ako aj nasaditeľných aliančných síl v prípade žiadosti SR o nasadenie síl rýchlej reakcie Severoatlantickej aliancie na našom území. Ide tak o významný príspevok k bezpečnosti našej krajiny, ako aj celej Aliancie. Všetkým zúčastneným gratulujem k opätovnému a mimoriadne úspešnému potvrdeniu plnej operačnej spôsobilosti,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Veliteľ NFIU SVK plk. Peter Brauner dnes pri príležitosti vyhodnotenia preverenia poďakoval všetkým príslušníkom NFIU SVK za ich aktívny a profesionálny prístup pri príprave a vykonaní evaluácie. „Som nesmierne rád, že naše úsilie bolo korunované úspechom, kedy záverečná hodnotiaca správa konštatuje, že NFIU dosiahlo vynikajúce hodnotenia vo všetkých kontrolovaných oblastiach, čo 3. novembra 2020 na základe výsledkov zhodnotil aj náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko,“ vyzdvihol plk. Brauner.

Styčný tím pre integráciu síl NATO so sídlom vo Vajnoroch dosiahol prvýkrát plnú operačnú spôsobilosť v máji roku 2017. Opakované preverenie spôsobilosti vyplynulo z aliančných štandardov – certifikácií v trojročných cykloch. Veliteľ NFIU SVK plk. Peter Brauner v súčasnosti velí 39 vojakom z ôsmich krajín vrátane Slovenska, Česka, Nemecka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Knižné novinky