Slovensko-maďarská zmiešaná komisia

pre vojenskú spoluprácu rokovala na diaľku


Odborná komisia zložená zo zástupcov slovenského a maďarského rezortu obrany tentokrát vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom rokovala na diaľku prostredníctvom videokonferencie. O aktuálnych témach z oblasti vojenskej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom včera za Ministerstvo obrany SR rokoval štátny tajomník Marian Majer.

„Tento ustálený formát zdieľania informácií, skúseností a hľadania možných prienikov spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti s naším susedom a partnerom sa rokmi osvedčil. Dnes sme hovorili najmä o téme č. 1 v oboch krajinách – boji s Covid-19,“ povedal štátny tajomník Marian Majer, ktorý maďarského kolegu Istvána Szabóoa informoval o operácii Spoločná zodpovednosť. Vyzdvihol tiež pokrok v bilaterálnej dohode o spolupráci v oblasti vojenského letectva. „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva bola schválená na rokovaní vlády SR 11. novembra 2020,“ informoval.

Počas zasadnutia zároveň zhodnotili doterajšiu spoluprácu v rámci NATO, EÚ a V4, ako aj možnosti prehĺbenia spolupráce v podobe možného príspevku SR do aliančného Mnohonárodného divízneho veliteľstva – stred (HQ MND-C). Témou boli tiež plány a priority v oblasti účasti v zahraničných misiách a operáciách. Obe strany využili diskusiu aj na výmenu skúseností v personálnych záležitostiach – regrutácii, odbornom vojenskom vzdelávaní, kurzoch či rekreáciách personálu. V nadväznosti na personálne zabezpečenie hovorili členovia komisie aj o aktuálnych modernizačných projektoch a o budúcich bezpečnostných prioritách oboch strán.

Slovensko-maďarská zmiešaná komisia je jednou z dvanástich (pôvodne jedenástich) zmiešaných slovensko-maďarských komisií, ktoré boli vytvorené na základe Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom z roku 1995. Komisia sa stretáva od roku 1999 pravidelne raz ročne, vždy striedavo na Slovensku a Maďarsku.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Knižné novinky