Nový wargamingový simulátor

na Fakultě vojenského leadershipu


Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně v letošním roce pořídila nový wargamingový simulátor MASA Sword. Tento simulátor je pořizován k podpoře tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu a ostatních součástí Univerzity obrany. Akvizice vychází z požadovaného směřování tvůrčí činnosti na FVL v létech 2020 až 2030.

Výzkumná činnost na jednotlivých katedrách fakulty bude směřována k řešení problematiky přípravy a použití taktických úkolových uskupení Pozemních sil AČR, a to především s využitím umělé inteligence, moderních technologií a robotických a autonomních systémů. Jako základní nástroj k rozvoji stávajícího teoretického aparátu vedení pozemních operací budou využívány různé formy modelování a simulací. Schopnosti simulovat komplexní vedení pozemních operací na taktické úrovni a simulovat a modelovat dílčí procesy u jednotlivých druhů vojsk a služeb budou považovány za klíčové v rámci rozvoje schopností k tvůrčí činnosti na Fakultě vojenského leadershipu v příštím desetiletí. Součástí výzkumné činnosti kateder bude vedení válečných her (wargaming) s cílem získat nové poznatky pro budoucí použití Pozemních sil AČR ve společných operacích.

Text a foto: Viktor Sliva, Univerzita obrany v Brně /r

Knižné novinky