Rozkaz ministra obrany ke Dni vzniku

samostatného československého státu
– 28. říjen 1918


Každý rok oslovuje své podřízené i vojáky ministr obrany ve zvláštním rozkazu ke Dni vzniku samostatného Československa. Nejinak je tomu i letos, kdy vzpomínáme na naše předky, legionáře, hrdiny, kteří se o náš stát přičinili. Tito vlastenci, Češi i Slováci, jsou pro nás v dnešních dnech také morální vzpruhou, abychom čelili novým výzvám hrdě se zdviženou hlavou.

Vojáci a vojákyně, zaměstnanci a zaměstnankyně!

Nacházíme se v obtížné době, kdy celý svět ochromila pandemie COVID-19 a kdy naše aktivity limitují hygienická opatření. Přesto nesmíme zapomínat na okamžiky, které jsou pro náš národ stěžejní.

Nejde totiž jen o připomínku vlastního aktu vyhlášení nezávislosti, ale také o glorifikaci odvahy našich předků, kteří se o náš samostatný stát přičinili. Jejich odkaz je pro nás morální vzpruhou, abychom čelili novým výzvám hrdě se zdviženou hlavou.

Nikdy nezapomeneme na vlastence a hrdiny z řad českého a slovenského národa, kteří vstupovali do Československých legií a bojovali za naši svobodu na ruské, francouzské či italské frontě. Zároveň se klaníme památce prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a dalších osobností, které jejich dílo dokončily a vyhlásily samostatnou Československou republiku.

28. říjen se navždy stal synonymem svobody našeho národa, ale také příležitostí k manifestaci lidí proti nespravedlnosti a bezpráví. Ať už po okupaci nacistickým Německem, vpádu vojsk Varšavské smlouvy či v neposlední řadě v době vrcholící komunistické totality.

Den vzniku samostatného československého státu povzbuzoval bojovníky a odbojáře za 2. světové války, stejně jako dnes stmeluje naše vojáky vyslané do zahraničních operací. Stal se také ideální příležitostí pro ocenění výjimečných osobností z vojenského i civilního prostředí. Musíme a chceme si tento den připomínat navzdory omezením pramenícím z aktuální epidemické situace.

Stejně jako před 102 lety vás, vojáky a vojákyně, ale i občanské a státní zaměstnance, naše země potřebuje. Role armády je v dnešním boji s pandemií více než patrná. Řada z vás na mnoha místech České republiky dnes a denně pomáhá překonávat zdravotní krizi. A zároveň přitom i nadále úspěšně naplňujete úkoly spojené s obranou země a s našimi mezinárodními závazky. Za to vše vám mnohokrát děkuji.

Stejně tak děkuji za to, že jste pochopili vážnost situace a dodržujete opatření, která nás mají před touto nebezpečnou nemocí chránit.

Jsem přesvědčen, že společně současnou krizi překonáme a celému světu opět ukážeme, že Češi umí táhnout za jeden provaz. Ostatně k této národní jednotě vyzývá právě odkaz 28. října.

Lubomír Metnar
ministr obrany České republiky

Text a ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky