Ustavující zasedání Vědecké rady UNOB

Ve středu 14. října proběhlo první zasedání nově ustanovené Vědecké rady Univerzity obrany v Brně. Na úvod zasedání předala předsedkyně vědecké rady rektorka-velitelka plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., přítomným řádným členům a jednomu stálému hostu jmenovací dekrety.

První dva body programu zasedání vědecké rady byly zaměřeny na řízení pro jmenování profesory. Nejprve se svou přednáškou vystoupila plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., po řízené odborné diskusi pak členové vědecké rady v tajném hlasování jednomyslně rozhodli, že ministru obrany ČR bude předložen návrh na její jmenování profesorkou v oboru Infekční biologie.

S další profesorskou přednáškou vystoupil před členy Vědecké rady UO v Brně doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D., z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně, Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Také jeho prezentaci přijala vědecká rada kladně a rozhodla, že ministru obrany ČR bude předložen návrh na jmenování docenta Daniela Růžka profesorem, tentokrát v oboru Lékařská mikrobiologie.

Vědecká rada se rovněž zabývala záměrem brněnských fakult UO předložit Národnímu akreditačnímu úřadu (NAÚ) žádosti o akreditace nových studijních programů. Nejprve odsouhlasila žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana, kterou připravila Fakulta vojenského leadershipu na základě požadavku resortu ministerstva obrany o rozšíření stávajícího bakalářského studijního programu. Poté vědecká rada odsouhlasila i žádost Fakulty vojenských technologií NAÚ o akreditaci nových bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Viktor Sliva /r
Foto: Vladimír Šidla, Univerzita obrany v Brně

Knižné novinky