Testovať vo vlastnej réžii bude môcť

viacero firiem a tiež poskytovatelia zdravotnej starostlivosti


Firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 4000 zamestnancov, ich budú môcť testovať vo vlastnej réžii.

Štát im na účely hromadného firemného testovania poskytne antigénové testy, certifikáty a príslušníka Ozbrojených síl SR, ktorý bude na priebeh testovania dohliadať. Podmienkou je prihlásiť sa žiadosťou na michal.krizan@mod.gov.sk do 27. októbra 2020 do 12.00 h.

Predpokladom testovania vo vlastnej réžii je schopnosť firiem zabezpečiť odborný zdravotnícky a administratívny personál. Rovnako, ako v prípade odberových miest celoplošného testovania, platí, že odberové miesta firiem musia spĺňať všetky podmienky stanovené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Ďalšou podmienkou je, aby testovanie v rámci firiem prebehlo v termínoch kopírujúcich celoplošné testovania obyvateľov SR a aby boli výsledky testovania poskytnuté Národnému centru zdravotníckych informácií. Rezort obrany pripravil pre firmy so záujmom o testovanie vo vlastnej réžii manuál, ktorý je k dispozícii na www.somzodpovedny.sk/pre-firmy.

Možnosť testovať vo vlastnej réžii budú maž tiež nemocnice, polikliniky a ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. V tomto prípade je podmienkou prístup testujúceho subjektu do Národného centra zdravotníckych informácií a tiež nesfalšovateľné certifikáty.

Okrem toho rezort obrany vyjde v ústrety aj médiám a kultúre. Pre zamestnancov televízií, rádií a divadiel zriadi vo vonkajších priestoroch RTVS osobitné odberové miesto.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd

Knižné novinky