Aktivní zálohy budou v listopadu cvičit on-line

Armáda České republiky mění režim listopadových cvičení Aktivní zálohy, která se měla uskutečnit prezenčně a převádí je do e-learningové formy. Důvodem je usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 21. října 2020.

Před třemi týdny (7. října) velení armády na tiskové konferenci informovalo veřejnost o obnovení cvičení vojáků Aktivní zálohy od listopadu a zároveň představilo pilotní projekt e-learningového výcviku Aktivní zálohy. On-line výcvik nahradí cvičení vojákům AZ, kterým byl výcvik zrušen buď na jaře z důvodů nepříznivé epidemiologické situace, nebo v měsících září a říjnu.

Vojáci Aktivní zálohy jsou postupně informovováni o změně způsobu provedení jejich plánovaného výcviku. O cvičeních Aktivní zálohy plánovaných v prosinci se rozhodne v následujících týdnech. Vojáci AZ budou včas informováni.

Aktivní záloha je plnohodnotnou součástí Ozbrojených sil České republiky a pro plně profesionální Armádu ČR je nezbytná. V současné době je v Aktivní záloze 3308 vojáků a vojákyň, kteří působí v šedesáti jednotkách AZ.

Text: plk. Magdalena Dvořáková, OdKV KaGŠ Armády ČR
Foto a video: Armáda ČR

Knižné novinky