Vysílačky Harris v armádě:

ideální řešení pro všechny


Radiostanice Harris používá Armáda ČR už od konfliktu na Balkáně v devadesátých letech. Při spojení jsou využívány kryptované algoritmy certifikované americkou Národní bezpečnostní agenturou, a to až do stupně „přísně tajné“.

V České republice pro ochranu utajovaných informací do a včetně stupně utajení „tajné“. Tím se tyto radiostanice stávají skutečně univerzálním nástrojem, který téměř nemá konkurenci. Jeden typ tak mohou využívat vojáci v poli, návodčí i nejvyšší místa velení.

V naší armádě je nejrozšířenějším typem AN/PRC-117G, který je vysloveně držákem díky jednoduché údržbě a vysoké odolnosti. Navíc po vypnutí a opětovném zapnutí naskočí vše tak, jak bylo nastaveno a připojí se k počítačové síti. Ani to není u konkurenčních výrobků zcela běžné. Vlajkovou lodí je dvoukanálová radiostanice (AN/PRC-158), která může současně pracovat v síti jednotky i v nadřízené síti.

Zabezpečené spojení a přenos signálu z bezpilotních prostředků
Zabezpečené spojení je u radiostanic Harris zásadní, a to zejména kvůli mezinárodnímu působení. Práce v mnoha režimech je předpokladem dlouhodobého nasazení a hlavně nízkého morálního zastarávání radiostanic. Harrisy zabezpečují spojení země-vzduch nebo země-země a umějí přenášet obraz z bezpilotních prostředků. Vzhledem k nově budovanému 533. praporu bezpilotních systémů budou tyto radiostanice důležitým prvkem výbavy jednotlivce nebo velení. Kromě běžného spojení je navíc možné využít komunikaci přes vojenský taktický satelit i přes komerční satelitní terminály.

Vytvoření vlastní sítě
Radiostanice také umožňují takzvanou skokovou změnu kmitočtu (frekvenční hopping) a navíc dokáží v prostoru vytvořit vlastní síť (MANET) a tím zasíťovat bojiště. Komunikace je možná hlasová i datová. Cenné jsou moduly polohových zpráv v utajeném i v otevřeném mezinárodním režimu. To umožňuje aktivaci záchranných složek (obdoba pro lavinové, nouzové vysílače, nebo pro letce v případě zřícení stroje).

Uživatelský komfort
Čeští letečtí návodčí (JTAC - Joint Terminal Attack Controller) mají řadu zkušeností s využitím radiostanic v zahraničních operacích. „Jsme díky této technice zcela kompatibilní se spojeneckými armádami,“ uvádí jeden z návodčích. „Můžeme zabezpečeně komunikovat pomocí kryptoalgoritmů, využít satelitní spojení i datové přenosy. Po zkušenostech z Afghánistánu víme, že máme dostatek náhradních dílů a podporu přímo v místě operace. Radiostanice tak nebylo třeba nikam posílat, vše se vyřešilo přímo na místě. Rádia jsou pro uživatele přátelsky koncipovaná a umožňují snadné naprogramování. Výhodou je spojení s leteckými platformami, určenými pro blízkou leteckou podporu (CAS) i odsun raněných (MEDEVAC). Na tato rádia jsme se vždycky mohli spolehnout a stejné zkušenosti jsme slyšeli od aliančních spojenců.“

Spolehlivost je naprosto zásadní. V zahraničních operacích totiž musí být stoprocentní, protože na ní závisí lidské životy.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Michal Voska, Armáda ČR /r
Foto: Harris

Knižné novinky