Čeští vojáci v Iráku obnovili činnost

Od 1. října 2020 Armáda České republiky obnovila své zapojení do zahraničních misí OIR (Operation Inherent Resolve) a NMI (NATO Mission in Iraq) v Iráku. Celkem šest vojáků 5. úkolového uskupení AČR v Iráku působí na pozicích specialistů na velitelstvích obou misí.

Armáda České republiky dočasně přerušila v březnu 2020 nasazení 4. úkolového uskupení AČR v Iráku. Důvodem bylo výrazné omezení plnění operačních úkolů v místě způsobené vzrůstajícími bezpečnostními hrozbami, epidemií koronaviru a také plánovanou restrukturalizací obou misí. Toto opatření bylo platné do doby vydání rozhodnutí ze strategických velitelství NATO a US CENTCOM.

V misi NMI si Armáda České republiky zachovala poradní pozice. V operaci OIR došlo v rámci zmíněné restrukturalizace ke změně zapojení Armády ČR.

Velitel 5. ÚU AČR v Iráku je na pozici vzdělávacího poradce pro irácké ozbrojené síly. Další příslušníci jednotky vykonávají poradní činnost ve vybraných odbornostech, například ženijní, letecké nebo spojovací.

Nové nasazení úkolového uskupení AČR v Iráku je plánováno v rotacích po šesti měsících.

Text: plk. Magdalena Dvořáková, OdKV KaGŠ Armády ČR
Foto: Armáda ČR

Knižné novinky