Prvých šesť mesiacov od nástupu

nového vedenia na Ministerstvo obrany SR


V pondelok 21. septembra uplynulo prvých šesť mesiacov od nástupu nového vedenia na Ministerstvo obrany SR. Minister obrany Jaroslav Naď už od začiatku svojho pôsobenia zdôrazňoval nevyhnutnosť stransparentnenia a otvorenia rezortu obrany tak, aby napravil jeho reputáciu po uplynulých vedeniach a zároveň prispel k všestrannému rozvoju v oblastiach, ktoré boli dlhé roky zanedbávané.

„Rezort obrany sme preberali v ťažkej situácii a našou prvoradou úlohou bolo urobiť maximum v boji s pandémiou Covid-19. V prvej vlne koronakrízy bolo zapojených viac ako 6300 profesionálnych vojakov, ktorí prepravili viac ako 2000 ton materiálu a odobrali takmer 11 000 vzoriek. Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zvládnutí celej situácie a zároveň svedomito pokračovali v plnení každodenných primárnych úloh,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

„O problémoch v rezorte som počúval už ako opozičný politik. A to nielen preto, že som poukazoval na všetky nekalé praktiky a nekompetentnosť, ale aj vďaka listom od samotných profesionálnych vojakov, v ktorých ma prosili o pomoc. Vedel som, že ak dostanem príležitosť, jednou z mojich výziev bude pohnúť veci vpred – k lepšiemu. Naďalej budem presadzovať princípy zodpovednosti a transparentnosti vo všetkých otázkach správy rezortu v prospech občanov SR a príslušníkov OS SR,“ dodal minister Naď.

Šéf rezortu obrany priblížil, že novému vedeniu sa podarilo napríklad odtajniť roky utajované dokumenty, akými sú zmluvy na obstaranie 14 ks stíhacích lietadiel F-16, vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, dokument Komplexné hodnotenie obrany SR či spis leteckej havárie v Hejcoch. Nové vedenie sa zameralo aj na najviac diskutovanú oblasť – zastaranú a nefunkčnú vojenskú techniku a infraštruktúru, ktorej stav je viac ako alarmujúci. „Zastavili sme netransparentné nákupy vojenskej techniky, a naopak, peniaze sme presmerovali do obnovy infraštruktúry, ktorá vojakom pred očami roky chátrala. Urobili sme tiež poriadok vo vedení našich rezortných spoločností – všade tam, kde boli pochybnosti, že sa s majetkom štátu nehospodári podľa zásad efektívnosti a účelovosti,“ dodal minister Naď a zároveň doplnil, že sa už rezortu podarilo takýmito opatreniami – optimalizáciou výdavkov, ušetriť nemalé finančné prostriedky. V rámci obstarávania tak hovoríme o viac ako 2 mil. eur. V súčasnosti prebieha tiež príprava novej smernice o verejnom obstarávaní s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť procesy verejného obstarávania.

Rezort obrany zároveň plní predstavy „zeleného ministerstva“ - umiestnením prvého krytého stojiska na bicykle či osadením včelích úľov. V tejto súvislosti v prvom polroku 2020 rezort úspešne implementoval 5 projektov sanácií environmentálnych záťaží v lokalitách Piešťany, Martin, Michalovce, Sliač a Jamník, na ktoré bola schválená celková suma viac ako 9 mil. eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ministerstvo v týchto dňoch naďalej pokračuje v príprave Obrannej stratégie SR, ako aj v príprave Akčného plánu boja proti hybridným hrozbám. Naštartovalo tiež spoluprácu s mimovládnym sektorom a začalo reálnu diskusiu o zapojení slovenského obranného priemyslu do modernizačných projektov.

Podrobnejšie aktivity a projekty rezortu obrany za uplynulých šesť mesiacov si môžete pozrieť v priloženom PDF súbore – TU.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR /r

Knižné novinky