Společnost GDELS na Dnech NATO v Ostravě

představí obrněné vozidlo ASCOD 42


Už po několik let se Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR účastní společnost General Dynamics European Systems (GDELS), která je jedním z hlavních marketingových partnerů akce.

Ta předvede demonstrátor nejmodernější modulární platformy BVP, která je v současnosti na trhu. Tou je platforma bojového vozidla pěchoty ASCOD 42, kterou společnost nabízí české armádě v rámci výběrového řízení na nová pásová bojová vozidla.

Během Dnů NATO v minulých létech se vozidlo ASCOD 42 již představilo v provedení vozidla palebné podpory s věží osazenou zbraní ráže 120 mm, nebo také jako bojové vozidlo pěchoty s bezosádkovou věží UT-30 MK2.

O nadcházejícím víkendu společnost GDELS představí v premiéře další vývojový stupeň technologického demonstrátoru bojového vozidla pěchoty ASCOD 42 s osádkovou věží MT-30 MK2, který se zúčastní i plánovaných armádních zkoušek funkčních vzorků. Všechny varianty vozidla ASCOD 42 představené na Dnech NATO v posledních létech demonstrují variabilitu platformy ASCOD a možnosti zástavby různých bojových systémů a uspořádání interiéru.

GDELS působí na českém trhu již od minulého desetiletí prostřednictvím své pobočky GDELS-Czech, přičemž počátkem byl projekt vozidel Pandur II 8x8 CZ pro AČR. I v případě další modernizace českých pozemních sil zavedením platformy ASCOD 42, GDELS počítá se zapojením českých firem, a chce tak rozšířit vazby a spolupráce, které již existují. České firmy se například v posledních létech podílely na výrobě vozidel Pandur pro Kuvajt, dodávají komponenty do vozidel Piranha 5 pro Rumunsko a Dánsko nebo do vozidel ASCOD pro britský program Ajax.

Pro projekt ASCOD 42 pro českou armádu GDELS počítá se zapojením podniku VOP v pozici systémového integrátora. Zástupci GDELS také vloni a letos podepsali memoranda s několika českými společnostmi, které by se tak mohly podílet na výrobě a dodávkách vozidel ASCOD 2 pro AČR. Šlo například o společnost VR Group, se kterou by GDELS spolupracovala na vývoji a výrobě simulačních systémů pro vozidlo ASCOD 42. Další dohoda byla podepsána s pardubickou firmou RETIA, která by se podílela na integraci IT struktury a elektronických komponent. Stejně tak GDELS navázala kontakty s českými vědeckými institucemi a vysokými školami, jako jsou například fakulty strojní a elektrotechnická ČVUT, brněnské výzkumné centrum CEITEC nebo VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Text: Jagello 2000 /r
Foto: GDELS

Knižné novinky