Taktické cvičenie prieskumnej čaty 22. mpr

V priestoroch Vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad Cirochou vykonali v dňoch 2. a 3. septembra príslušníci prieskumnej čaty 22. mechanizovaného práporu odborno-taktické cvičenie zamerané na zvládnutie plnenia plánovaných aj operatívnych úloh. Cvičenie bolo rozdelené do štyroch fáz a bolo vykonané za prísneho dodržiavania svetelnej a zvukovej disciplíny.

Prvá fáza začala nepozorovaným presunom z miesta zasadenia do miesta plnenia prieskumných úloh. Hustý dážď, nesený výstroj a náročný terén vo výdatnej miere sťažovali plnenie prieskumných úloh, no aj napriek tomu nemali tieto faktory výrazný vplyv na priebeh cvičenia. Počas presunu boli na jednotku rozohrávané viaceré incidenty, ktoré preverili ich reakcie pri napadnutí ostreľovačom a stretu s civilnou osobou.

Počas druhej fázy vykonali prieskumné družstvá prieskum mostov, na ktorých boli nasimulované nástražné výbušné systémy a taktiež bezvládne telo príslušníka paramilitantnej jednotky, ktorý mal pri sebe propagačné materiály a mapy so zakresleným manévrom vlastných jednotiek.

Po podaní hlásenia jednotka plynule prešla do plnenia úloh tretej fázy, ktorá spočívala v sledovaní miesta zvláštnej pozornosti, ktorým bol muničný sklad nepriateľských jednotiek. Po naplnení plánu zberu informácií prieskumná čata prijala čiastočný rozkaz na vykonanie prepadu muničného skladu s podporou mínometnej čaty. V skorých ranných hodinách vykonávali príslušníci prieskumnej čaty, v súčinnosti s delostreleckým prieskumom, navádzanie mínometnej paľby, po ktorej nasledoval samotný prepad objektu.

Po úspešnom ukoristení dokumentov nasledovalo stiahnutie jednotiek do zhromaždiska, z ktorého zahájili nepozorovaný presun do miesta vyzdvihnutia, čím splnili úlohy štvrtej fázy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: por. Ing. Ľuboš Puškár, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky