V Martine končí príprava nových vojakov

Čakatelia a kadeti Akadémie ozbrojených síl prípravnej štátnej služby, ktorí 3. augusta 2020 nastúpili, aby v priestoroch martinskej Základne výcviku a mobilizačného doplňovania absolvovali základný vojenský výcvik končia predposledný týždeň svojej prípravy.

Veliteľ roty základného vojenského výcviku kpt. František Kantár zhodnotil ich doterajšiu snahu splniť úlohy výcviku pozitívne. „Tento týždeň absolvujú záver streleckej prípravy na strelniciach v Kamennej Porube a na bariérovej strelnici v posádkovom cvičisku Sučany. V Sučanoch si zároveň všetci vyskúšali aj vyvrcholenie z taktickej prípravy 72 – hodinové prežitie. Polovica roty plnila strelecké úlohy a druhá polovica taktické, následne sa vystriedali. Som spoločne s inštruktormi spokojný s prístupom čakateľov a kadetov k výcviku,“ uviedol.

Kpt. Kantár vyzdvihol spomedzi čakateľov najmä vojakov 1. stupňa Tomáša Račáka a Simonu Gnipovú a medzi kadetmi vojaka 1. stupňa Samuela Majzela. Menovaní dosahujú v rámci jednotlivých druhov prípravy dlhodobo veľmi dobré výsledky. Všetci, ktorí úspešne zvládli počas sedem týždňov trvajúcej prípravy základné bojové zručnosti, budú 18. septembra 2020 za prítomnosti rodinných príslušníkov a pozvaných hostí slávnostne vyradení v rámci slávnostnej prísahy na nádvorí martinských kasární 4.čs. brigády.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR – KOd

Súvisiaci článok:
Vyvrcholenie prípravy nových vojakov

Knižné novinky