Konflikty budoucnosti se budou odehrávat

i v lidském mozku


Jste student, technik nebo vědec a zajímáte se o vliv technologií na lidské myšlení? Právě tohle téma zkoumá ideathon s názvem: Hack the Mind. Hack the Brain. Help us Understand. Vytvořte esej nebo video, pošlete ho do 10. října do soutěže a přispějte originálním nápadem nebo řešením k české i evropské bezpečnosti. Nezáleží na tom, jestli jste jednotlivec, skupina nebo start-up.

Projekt pořádá organizace DefSec Innovation Hub s podporou NATO a tím i Armády České republiky. Hlavním cílem je prozkoumat málo probádanou oblast vlivu technologií na lidský mozek a možnosti manipulace mysli v konfliktech. Zúčastnit se může kdokoliv, koho téma zajímá.

„Armáda České republiky disponuje experty, kteří se zamýšlejí nad konflikty budoucnosti a dál rozvíjejí své vědomosti a schopnosti v tom, jak mohou technologie měnit naše myšlení. Válčištěm se totiž může stát i náš mozek. Změna postojů a hodnot lidí, přesvědčování a dezinformace jsou oblasti, které zkoumáme,“ popisuje plukovnice Klára Boučková, vedoucí oddělení rozvoje kybernetických sil a informačních operací Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany. „Je důležité se proti tomu umět bránit. Právě k tomu potřebujeme úzkou spolupráci s civilním sektorem a zejména s akademickou obcí. I proto jsme se zapojili do této iniciativy,“ dodává Boučková.

Účastníci mohou navázat důležité kontakty s odborníky v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Přímá spolupráce s NATO umožní případné využití myšlenek a návrhů ve tvorbě strategických dokumentů pro budoucí směřování aliance. Mohou tak výrazně ovlivnit budoucí vývoj ozbrojených sil.

Vyhlášení výsledků se koná v rámci letošního ročníku akce Future Forces Forum v Praze (21. 10. – 23. 10.). Požadavky na přesnou podobu zasílaných materiálů a důležité termíny najdou zájemci na webu ideathonu www.hackthemind.cz.

Text a foto: Martin Kresta, Armáda ČR /r

Knižné novinky