Programy vyzbrojování pro českou armádu

Redakce ATM přináší přehled nejvýznamnějších probíhajících nebo připravovaných akvizičních programů vedoucích k modernizaci a dozbrojení Armády České republiky. Výčet z pochopitelných důvodů nemůže zmiňovat veškeré programy.

Náhrada bojového vozidla pěchoty BVP-2
V rámci největšího akvizičního procesu v historii ČR v odhadované hodnotě 50 mld. Kč se připravuje náhrada nevyhovujícího pásového bojového vozidla pěchoty BVP-2 typem nové generace...

Spojovací a velitelské prostředky na podvozkové platformě Titus
Ve druhé polovině letošního roku by mohla být podepsána smlouva na dodání celkem 42 kusů obrněných vozidel Titus
6x6, z nichž bude šest strojů v provedení velitelsko-štábním a 36 vozidel spojovacích...

Spojovací a velitelská vozidla Pandur II 8x8
Dne 30. ledna 2017 podepsalo MO ČR s fi rmou Tatra Defence Vehicles smlouvu na výrobu a dodání 20 kusů kolových obrněných vozidel Pandur II 8x8...

Modernizace houfnice vz. 77 DANA
V dubnu roku 2017 schválilo Kolegium ministra obrany materiál pro zadání veřejné zakázky na modernizaci 33 kusů 152mm kanonových houfnic DANA, včetně jejich dovybavení moderními systémy řízení palby...

Text: Michal Zdobinský
Foto: Milan Nykodým, Miroslav Gyűrösi, Rafael a archiv redakce

Celý článek, v němž je zmíněno dalších 17 programů, si přečtete v časopisu ATM 6/2017, který vyšel 2. 6. 2017.

Obsah ATM 6/2017 naleznete - ZDE.

Knižné novinky