V Afganistane pokračujú slovenskí špeciáli

aj napriek koronavírusu


Úlohové zoskupenie pre špeciálne operácie, takzvaná slovenská SOF-ka, aj napriek zhoršenej epidemiologickej situácii v regióne a redukcii personálu vo vlastných radoch naďalej pokračuje v plnení zverených operačných úloh v Afganistane.

Rozhodnutie dočasne redukovať počet nasadených vojakov vzišlo z požiadavky veliteľa operácie pre minimalizáciu rizika nákazy koronavírusom. Zdravotné zabezpečenie v operácii je zamerané predovšetkým na traumatologické poranenia a infekčné ochorenie ako práve COVID-19 by mohlo značne skomplikovať a neúmerne zaťažiť existujúce koaličné zdravotnícke zariadenia v krajine.

Redukcia personálu však nie je jediné ochranné opatrenie voči nákaze. Samozrejmé sú ďalšie – dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, dezinfekcia rúk, používanie ochranných pomôcok, karanténa atď. Môžeme s určitosťou potvrdiť, že dôsledné dodržiavanie týchto opatrení sa podpísalo pod nízky počet nakazených medzi koaličnými partnermi.

Napriek všetkým týmto prekážkam slovenská SOF-ka pokračuje v tréningu, asistencii a poradenstve pre zverenú partnerskú jednotku s cieľom vytvoriť špeciálne sily Afganistanu, ktoré budú schopné bojovať proti terorizmu a zabezpečiť v krajine mier.

Text a foto: veliaci poddôstojník XIII SOAT, OS SR/red

Knižné novinky