Vojenské lezení otestovalo fyzickou i psychickou

odolnost záložníků z jižní Moravy


Po několikaměsíční pauze způsobné epidemií koronaviru nastoupila Pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno opět ke společnému výcviku. Konkrétně 15 jejích příslušníků absolvovalo od 4. do 6. srpna výcvik ve speciální tělesné přípravě – vojenském lezení.

V nádherném prostředí na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny v obci Vír pod vedením instruktorů ze 74. mechanizovaného praporu v Bučovicích prošli záložáci nejprve prvotním seznámením se základy vojenského lezení, jejími pravidly a způsoby použití lezecké výstroje, aby pak na umělé skalní stěně mohli vyzkoušet první metry lezení v kompletní vojenské výstroji. Právě tímto se vojenské lezení odlišuje od toho „civilního“. Veškeré přesuny po skalních cestách provádí vojáci v plné výstroji a výzbroji.

Druhý den již výcvik probíhal kompletně v terénu, a to na ferratách na okraji obce Vír. Záložníci si procvičovali výstupy po skalním masivu při vzájemném jištění. Poté se přesunuli po ferratové cestě až na vrchol tzv. Velké věže, kde po překonání lanového mostu slanili zpět dolů.

Pro většinu ze cvičících se jednalo o první seznámení s lezením. O to větší chuť a odhodlání prokazovali při plnění jednotlivých stanovených úkolů. Pod dozorem instruktorů si tak osvojovali základní pravidla lezení a s každým vystoupaným metrem byla jejich činnost víc a víc jistější. Některé z nich lezení zaujalo a bavilo natolik, že by se mu rádi začali více věnovat i ve svém volnu.

Při lezení je důležitá týmová spolupráce
Výcvik ve vojenském lezení však nebyl pouze zpestřením. Znalosti a zkušenosti, které v rámci tohoto výcviku získali, mohou uplatnit i v rámci jiných vojenských činností.

„Zkušenosti s vojenským lezením mohou využít v rámci taktiky družstva a čety, zdolávání těžko přístupného terénu a důležitá je také spolupráce, která musí být při lezení perfektní,“ uvedl zástupce řídícího výcviku kapitán Radim Zákoutský.

A jelikož se jednalo o speciální tělesnou přípravu, důležitým faktorem bylo také zvyšování fyzické kondice vojáků pěší roty, jak také potvrdil jeden z jejich velitelů čet poručík Pavel Čmiel: „Toto zaměstnání je doplňkem výcviku, který nám umožňuje více otestovat fyzickou, ale v některých momentech také psychickou odolnost vojáků.“

Speciální tělesna příprava jako součást výcviku brněnské pěší roty je trend, který by měl pokračovat i v dalších letech. V plánu má velitelský sbor zařadit např. vojenské plavání nebo vojenskou techniku boje zblízka MUSADO.

Dalšé fotografie si můžete prohlédnout – ZDE

Text a foto: kapitán Emil Kamenský, Armáda ČR/r

Knižné novinky