VePBA súčasťou prezentácie rezortu obrany

v Starej Ľubovni


V sobotu 1. augusta sa uskutočnila v priestoroch areálu Vojenskej expozície Michala Strenka v Starej Ľubovni aktivita na prezentáciu rezortu obrany. Predmetom prezentácie boli statické ukážky vojenskej techniky, ukážky ručných zbraní, ako aj ukážky boja z blízka.

Veľký záujem bol o vystúpenie príslušníkov Čestnej stráže OS SR so šou programom pod velením čatára Martina Klačana, ako aj o expozíciu s prezentáciou rovnošiat a výzbroje príslušníkov Čestnej stráže OS SR používanej pri zabezpečovaní štátno-protokolárnych aktivít. Kultúrny program spestrili príslušníci Vojenskej hudby Banská Bystrica so svojím koncertným vystúpením pod dirigentskou taktovkou kapitána Jána Goliaša. V rámci prezentácie rezortu v priestoroch areálu minister obrany SR Jaroslav Naď slávnostne odhalil pamätnú tabuľu venovanú príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí obetovali svoj život počas služby v zahraničných misiách.
 
Text: z. Ing. Marian Holík/red
Foto: nrtm. Stanislav Lendacký, VePBA, Ozbrojené sily SR

 

Knižné novinky