Bezosádkový prostředek UGV-Pz

Stále vyšší míra robotizace a automatizace řady činností je trend, který se nevyhýbá ani Armádě České republiky. To ostatně dokazuje i fakt, že vojáci ze 102. průzkumného praporu sídlícího v Prostějově převzali dne 17. června 2020 v odštěpném závodě Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín (který je součástí Vojenského technického ústavu, s.p.) dva kusy nového bezosádkového pozemního průzkumného prostředku UGV-Pz.

Systém UGV-Pz byl zařazen do sestavy 2. roty prostějovského útvaru, který je organizačně podřízen 53. pluku průzkumu a elektronického boje, kde má sloužit především k vedení optoelektronického a radiolokačního průzkumu a dále k detekci, rozpoznávání, identifikaci a zaměřování pozemních cílů. Typ UGV-Pz bude doplňovat v české armádě již zavedené osádkové průzkumné komplety a přenosné, operátorem přímo ovládané průzkumné soupravy s cílem jejich nahrazení na vysoce nebezpečných úsecích bojiště.

Text: Dušan Rovenský
Foto: Pavel Novotný (VTÚ, s.p.)

Více o jednotlivých vývojových etapách projektu UGV-Pz, prototyp pozemního průzkumného prostředku UGV-Pz tvořeného dvojicí v podstatě identických dílčích souprav, nadstavbách a výzbroji pozemního průzkumného prostředku a průzkumné aparatuře UGV-Pz se dočtete v ATM č. 7.

Knižné novinky