AČR se opět zapojí do chytré karantény

Vláda na svém pondělním zasedání schválila zřízení Rady vlády pro zdravotní hrozby, jež má dohlížet na chytrou karanténu. Členem je také ministr obrany Lubomír Metnar. Armáda ČR a vojenské nemocnice budou opět posilovat kapacity zdravotního systému včetně mobilních odběrových týmů.

Rada pro zdravotní hrozby se poprvé sešla včera v podvečer. Její členové se zabývali především aktuální situací s výskytem epidemie nemoci Covid-19, probírali také nejbližší nezbytné kroky v boji s epidemií koronaviru. Rada je stálým iniciačním poradním orgánem vlády, který má reagovat na jakákoliv zdravotní rizika, která mohou ohrožovat občany nebo území ČR a to v období mimo nouzový stav.

Rada zřizuje tzv. Integrovaný centrální řídící tým, pracovní orgán dočasného charakteru, jehož účelem je zajištění řízení a koordinace opatření přijatých státem v rámci aktuální zdravotní hrozby. Tým, který včera také poprvé zasedl, bude zajišťovat chod projektu chytrá karanténa a v jeho čele bude řídící výbor, kterému bude předsedat hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová a zasednou v něm také dva zástupci resortu zdravotnictví a dva zástupci armády – brigádní generál Petr Procházka a plukovník Petr Šnajdárek. Dalších dvacet tři vojáků se pak v rámci řídícího týmu zapojí do řízení chytré karantény z Ministerstva zdravotnictví, kde bude tým sídlit.

Nejen aktivní vyhledávání kontaktů a testování
„Armáda se zapojí do projektu chytrá karanténa v oblastech predikce vývoje, podpory rozhodování, aktivního vyhledávání kontaktů, testování včetně řízení kapacit odběrových míst, laboratoří, řízení karantén a souvisejícího materiálního a IT zabezpečení ke zvládnutí pandemie onemocnění Covid-19 v ČR,“ upřesnil dnes po jednání rady ministr obrany Lubomír Metnar. Vojáci se podle něj budou zároveň podílet na zefektivnění procesu nasazení nových IT technologií ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

„Pro nás je armáda od počátku klíčovým partnerem a obrovským pomocníkem v řadě oblastí, řízení procesů, integrace, vůbec celého IT řešení. Takže jsme za to velmi rádi, že armáda skutečně bude součástí tohoto Integrovaného centrálního řídicího týmu," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Chytrá karanténa, jejíž součástí byli po dobu trvání nouzového stavu i vojáci, má omezit nekontrolované šíření koronaviru pomocí rychlého mapování kontaktů nemocného. Kromě nastavení systému armáda do chytré karantény od začátku poskytovala své lidi a techniku. Ještě dva dny před ukončením nouzového stavu 17. května měla armáda nasazeno 3680 vojáků, 150 mediků Univerzity obrany bylo vyčleněno na pomoc hygienickým stanicím a 60 chemiků v dezinfekčních týmech pomáhalo hasičům. Opětovně schválila vláda nasazení vojáků do chytré karantény i mimo nouzový stav v pondělí 13. července 2020. Maximální počet vyčleněných příslušníků AČR byl stanoven na 68, konkrétně 14 odběrových týmů po 2 lidech, 30 mediků a 10 lidí pro řízení projektu. Vojáci od vyhlášení nouzového stavu převezli 540 tun materiálu a s 236 kusy techniky najeli 114 tisíc kilometrů.

Text a ilustrační foto: Armáda ČR /r

Knižné novinky