Plk. Lipkovi propůjčena hodnost generála,

rektorkou UO jmenována plk. Kročová


Prezident republiky Miloš Zeman včera propůjčil hodnost brigádního generála plukovníkovi generálního štábu Pavlu Lipkovi. Současně jmenoval plukovnici Zuzanu Kročovou rektorkou Univerzity obrany v Brně.

Slavnostnímu ceremoniálu v Trůnním sále Pražského hradu byli přítomni nejvyšší představitelé resortu obrany v čele s ministrem obrany Lubomírem Metnarem a náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou.

„Dnešní den je významný pro dva příslušníky Armády ČR. Prezident Miloš Zeman nejprve propůjčil generálskou hodnost plukovníku Pavlu Lipkovi a poté jmenoval plukovnici Zuzanu Kročovou první ženou-rektorkou. Oběma blahopřeji!" Napsal bezprostředně po aktu na Twitteru ministr obrany Lubomír Metnar.

Lipka, který nyní působí jako zástupce velitele Pozemních sil AČR, v srpnu nastoupí na post zástupce velitele alianční mnohonárodní divize severovýchod v Polsku. Nahradí tak brigádního generála Karla Řehku, který se v březnu stal ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Mnohonárodní divize severovýchod, jež sídlí v polském Elblagu, velí jednotkám alianční předsunuté přítomnosti (eFP) na území Polska a v Pobaltí. Čeští vojáci jsou v Litvě a Lotyšsku – v prvně jmenované působí vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje, v Lotyšsku příslušníci minometné čety 44. lehkého motorizovaného praporu. Více zde.

„Blahopřeji Vám k Vaší profesní kariéře, která postupovala schod za schodem až k dnešnímu dni, a přeji Vám, abyste v Severoatlantické alianci pomáhal naší armádě, ať už je začleněna v jakékoli oblasti. Vy tedy máte na starosti Pobaltí, ale samozřejmě i Afghánistán, který je misí NATO, je důležitý, možná ještě důležitější vzhledem k tomu, že je to mise v zásadě bojová," pogratuloval Lipkovi prezident Zeman.

Zuzana Kročová novou rektorkou UO
Prezident Miloš Zeman poté jmenoval plukovnici gšt. Zuzanu Kročovou rektorkou Univerzity obrany v Brně. Ta tak vystřídá stávajícího rektora-velitele UO brigádního generála Bohuslava Přikryla. Jmenování nové rektorky proběhlo na základě návrhu ministra obrany. Návrh vychází z rozhodnutí Akademického senátu univerzity, který kandidátku na rektora zvolil na svém zasedání 16. června letošního roku. Funkční období nově jmenované rektorky potrvá od 1. srpna 2020 do 31. července 2024.

Hlavním cílem nové rektorky-velitelky jediné vojenské vysoké školy v ČR je změnit vnitřní prostředí, vytvořit otevřenou a přátelskou atmosféru, aby škola vychovávala vzdělané a hrdé absolventy, kteří budou přínosem pro Ozbrojené síly České republiky. V rámci univerzity chce rektorka vytvořit pro akademické pracovníky příznivé podmínky pro kvalitní výuku a rozvoj vědecké práce.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Vladimír Šidla /r
Foto: Hana Brožková, Armáda ČR

Knižné novinky