Minister Naď sa iniciatívne podrobil previerke

na stupeň utajenia „Prísne tajné“


Minister obrany SR Jaroslav Naď sa iniciatívne podrobil bezpečnostnej previerke na najvyšší stupeň utajenia – „Prísne tajné“, a to aj napriek tomu, že ako člen vlády SR je osobou s osobitným postavením vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a oprávnenie na oboznamovanie sa s nimi mu teda automaticky vyplynulo už po vymenovaní do funkcie.

„Hneď po nástupe do funkcie ministra obrany som inicioval bezpečnostné preverenie mojej osoby na najvyšší, IV. stupeň utajenia. Už vtedy som si totiž uvedomoval citlivosť informácií, s ktorými budem denne prichádzať do kontaktu. Prešiel som preto klasickým, veľmi podrobným preverením vrátane naozaj rozsiahlych podkladov o súkromí, minulosti, financiách či zdraví. Podstúpil som tiež bezpečnostný pohovor,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Šéf rezortu dodal, že Národný bezpečnostný úrad ukončil jeho preverovanie a v súčasnosti už je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Prísne tajné“. „Tento krok som síce z legislatívneho hľadiska robiť nemusel, no z môjho pohľadu mal veľký význam nielen z dôvodu reálneho kontaktu s utajovanými informáciami, ale tiež pre transparentnosť a dôveru v očiach zahraničných spojencov, s ktorými rokujem. Určite to preto stojí za zváženie a ja osobne to silno odporúčam aj ďalším kolegom,“ doplnil.

Platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Prísne tajné“ je päť rokov.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR /r

Knižné novinky