Rezort obrany začal s prípravou novej

Obrannej stratégie SR na medzirezortnej úrovni


Pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariana Majera sa včera v priestoroch rezortu obrany uskutočnilo prvé rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá začala s prípravou novej Obrannej stratégie SR. Jej príprava vyplýva rezortu obrany z úloh júlového rokovania vlády SR spolu s vypracovaním novej Bezpečnostnej stratégie SR.

„Obrannú stratégiu pripravíme a predložíme na rokovanie vlády SR do konca tohto roka, pričom bude úzko nadväzovať na pripravovanú Bezpečnostnú stratégiu SR. Chceme dokumenty pripraviť čím skôr a sústrediť sa najmä na ich implementáciu,“ ozrejmil štátny tajomník M. Majer.

Zástupcovia iných rezortov predniesli počas diskusie svoje návrhy na to, čo by mala nová Obranná stratégia SR obsahovať. Práca na dokumente bude pokračovať intenzívnou elektronickou komunikáciu a následnými ďalšími rokovaniami medzirezortnej pracovnej skupiny.

V rámci otvorenosti procesu prípravy Obrannej stratégie SR sa zajtra uskutoční aj rokovanie s odbornou verejnosťou, zástupcami mimovládnej sféry a Národnej rady SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Knižné novinky