Výberové konania aj v letných mesiacoch

Personálny úrad OS SR ukončil výberové konania na prijatie do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ a na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši s nástupným termínom august 2020.

Prostredníctvom 8 regrutačných skupín vo všetkých krajoch Slovenska bolo prijatých 1318 žiadostí. Z uvedeného počtu bolo 110 občanov zdravotne a 327 občanov psychicky nespôsobilých na prijatie do štátnej služby a 51 občanov nesplnilo normy pohybovej výkonnosti. Ďalších 428 občanov bolo zamietnutých na iné zákonné dôvody. Podmienky prijatia do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka úspešne splnilo 402 občanov.

V súčasnosti prebiehajú výberové konania na prijatie do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ a na funkciu kadet DKAVŠ s nástupným termínom september 2020, v rámci ktorých sa priebežne posudzujú podmienky prijatia do štátnej služby u 1266 občanov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Personálny úrad OS SR

Knižné novinky