Rošáda vo velení v útvaroch špeciálnych síl

V piatok 17. júla 2020 sa na nádvorí kasární v Martine – Podháji uskutočnil slávnostný ceremoniál výmeny veliteľov útvarov slovenských Síl pre špeciálne operácie – martinského Strediska civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií a žilinskej Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie. Obaja končiaci velitelia – major Matúš Šostronek i major Rastislav Mäsiar - majú namierené na významné pozície v medzinárodných vojenských štruktúrach v Holandsku a Belgicku.

„Obe jednotky ste výnimočné v novej štruktúre Síl pre špeciálne operácie,“ prihovoril sa prítomným vojakom a hosťom veliteľ iba pred rokom konštituovaného veliteľstva Síl pre špeciálne operácie plukovník Branislav Benka a pokračoval: „obe jednotky ste schopné plniť úlohy vo výnimočných sférach a výnimočne. Za to vám patrí veľká vďaka.“ Veliteľ Benka končiacim i novoustanoveným veliteľom poďakoval za prácu na doterajších postoch a zaželal veľa úspechov, ale i šťastia v nových pozíciách. „Verím, že obaja noví velitelia budú pokračovať v nastavených líniách rozvoja a prinesú do systému nové vízie,“ zakončil veliteľ špeciálnych síl.

Dva útvary, na čele ktorých prišlo k výmene veliteľov, patria do portfólia riadených útvarov a spôsobilostí Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie od jesene minulého roka.

Úlohou inštruktorov výcvikovej základne je najmä odborná príprava všetkých druhov operátorov útvarov Síl pre špeciálne operácie. Jej novým veliteľom sa stal mimoriadne skúsený dlhoročný člen 5. pluku špeciálneho určenia major Marcel Lukáč.

Určenie Strediska civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií smeruje spolu s budovanou kybernetickou obranou (cyber defence) k nekinetickým spôsobilostiam slovenských špeciálnych síl. Funkcionality práve špecialistov civilno-vojenskej spolupráce boli kľúčovými v nedávnych operáciách Karusel a Umbrella súvisiacich s bojom s Covid-19 najmä v marginalizovaných rómskych komunitách. Staronovým šéfom strediska je podplukovník Branislav Krajčík, ktorý sa do velenia vracia po dvoch rokoch. V pozícii veliteľa pôsobil od založenia strediska v roku 2014.

Trenčianske veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie vzniklo 1. júna 2019 po analýze stavu v oblasti špeciálnych operácií a identifikácii požiadaviek na rozvoj Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl SR na základe operačnej potreby pre obranu štátu a vývoja bezpečnostnej situácie.

Týmto operačným veliteľstvom so spôsobilosťami velenia a riadenia Silám pre špeciálne operácie Slovenská republika nasleduje trend krajín V4 a Aliancie. Tento pomerne nový prvok riadenia a velenia je príspevkom pre účinnejšiu a koncepčnejšiu koordináciu nasadenia pre hybridné hrozby príznačné súčasnosti. Zastrešuje kinetické i nekinetické operácie.

Slovenské sily pre špeciálne operácie sú dlhodobo etablované v komunite NATO SOF (Special Operation Forces) jednotiek ako rovnocenný a rešpektovaný partner. Do mája 2019 bol ich jediným reprezentantom legendárny žilinský 5. pluk špeciálneho určenia.

Poslaním Síl pre špeciálne operácie je vojenská asistencia, špeciálny prieskum a priama akcia. Psychologické operácie a civilno-vojenská spolupráca tvoria ich integrálnu súčasť.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: TASR a mjr Mário Pažický, VeSŠO
Foto: rtm. Pavol Mičica a rtm. Peter Šulgan, Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky