Rotácia vybraných príslušníkov jednotky

Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku


Na zabezpečenie úspešného plnenia úloh v operácii Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku bolo potrebné zabezpečiť obmenu vybraných príslušníkov v operácii a dodanie materiálu, potrebného na zabezpečenie činnosti jednotky v operácii.

Pre veľký objem materiálu do operácie bolo rozhodnuté, že na bezproblémové zabezpečenie bude potrebné vykonať dva lety.

Dňa 24. 6. 2020 zabezpečovali príslušníci NCVD OS SR 1. let leteckého prostriedku C-27J Spartan Vzdušných síl OS SR, ktorým bolo prepravených 6 osôb v smere do operácie a 5 osôb z operácie. Spolu s príslušníkmi OS SR bola prevezená aj jedna letecká paleta s materiálom. Kontrola materiálu a batožiny cestujúcich bola zabezpečená mobilným skenerom Finančnej správy SR.

Na bezproblémovom zabezpečení leteckej prepravy sa podieľali ešte príslušníci ZZ-I. Nemšová, Vojenskej polície MO SR a samozrejme dopravného krídla M. R. Štefánika v Kuchyni.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: nrtm. Viliam Uhrínek /r
Foto: autor a npor. Ing. Martin Obuch, Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava

Knižné novinky