Minister obrany Jaroslav Naď odtajnil

hodnotenie obrany SR za rok 2019


Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky je po prvý raz od roku 2012, kedy bol dokument klasifikovaný ako vyhradený, k dispozícii aj verejnosti. Minister obrany SR Jaroslav Naď ho dnes v tejto forme predložil na rokovanie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Cieľom odtajnenia hodnotenia obrany je otvorene informovať verejnosť o dôležitých otázkach, potrebách a problémoch zabezpečovania obrany štátu.

„Komplexné hodnotenie obrany SR chcem takto – verejne predkladať každý rok, bez akéhokoľvek tvarovania či zahmlievania. Je pre mňa zásadné, aby verejnosť poznala reálnu pripravenosť techniky a vojakov, personálne naplnenie tabuliek či napríklad, žiaľ, alarmujúci priemerný počet nalietaných hodín operačných pilotov MiG-29,“ povedal v tejto súvislosti minister Jaroslav Naď.

Vďaka neutajovanému režimu dokumentu má aj verejnosť možnosť oboznámiť sa so stavom obrany štátu aj s jeho nedostatkami. Materiál uvádza v hodnotenom období napríklad porušenia právnych predpisov a vnútorných predpisov v oblastiach hospodárenia s materiálom a nakladaním s majetkom štátu, prevádzky a bojaschopnosti výzbroje a techniky, prípravy na plnenie úloh pri mimoriadnej udalosti a v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, vojnového stavu alebo vojny či realizácie verejného obstarávania, zabezpečenia muničných skladov.

Podľa zverejneného dokumentu bola v roku 2019 problémom aj zastaranosť infraštruktúry či kritický stav viacerých objektov, ako napríklad skladov s citlivým materiálom. Chýbala tiež systematická príprava obyvateľstva na obranu štátu vrátane jej koncepčného rozpracovania či aktívne, systematické vysvetľovanie problematiky obrany štátu vrátane významu členstva v NATO a EÚ. Minister v tejto súvislosti zdôraznil dôležitosť otvorenej komunikácie o obrane štátu. „Iba ak si moji kolegovia poslanci, členovia vlády, odborníci či laická verejnosť uvedomia skutočný stav rezortu a zároveň jeho dôležitosť, iba tak viem následne rezortu pomôcť,“ uzavrel.

Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2019 je k dispozícii – TU.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Knižné novinky