Minister obrany Naď hodnotí prvých 100 dní

vo funkcii ako náročné obdobie


Jaroslav Naď hodnotí prvých 100 dní vo funkcii ministra obrany SR ako náročné obdobie plné výziev, no zároveň ako dobrý základ pre budúcnosť v rezorte. Jeho prvé rozhodnutia a opatrenia sa týkali pomoci štátu v boji s pandémiou Covid-19, pričom od prvého dňa sa sústredil na zavedenie a dodržiavanie zásad odbornosti, otvorenej komunikácie a transparentnosti.

„Obdobie pandémie bolo náročné nielen pre čerstvo nastupujúcu vládu, ale aj pre celé Slovensko. Zároveň to však bol vynikajúci dôkaz významu ozbrojených síl v štruktúrach domáceho krízového manažmentu. Naši vojaci odviedli úžasnú prácu, za ktorú som na nich ako minister obrany patrične hrdý. V ťažkých časoch boli skutočnou oporou pre štát,“ zhodnotil minister obrany Jaroslav Naď. Do boja proti šíreniu pandémie bolo denne nasadzovaných v priemere 1500 vojakov, čo celkovo predstavuje 52 006 osobodní. Počas nasadenia previezli 33 895 osôb a 1965,239 ton materiálu, pričom najazdili 1 278 884,90 kilometrov, odpracovali 418.59:00 motohodín a 282:30:00 letových hodín. Vojaci zabezpečovali tiež odber v rámci testovania na Covid-19. Celkovo odobrali takmer 10 946 vzoriek. Vyrábali tiež dezinfekčné prostriedky a vydezinfikovali viac ako 1 412 653 m2 plôch. Ministerstvo obrany SR ubytovalo počas krízy koronavírusu vo svojich karanténnych centrách celkovo 2334 repatriantov.

Pozornosť ministra obrany si ihneď po nástupe do funkcie vyžadoval aj stav rezortu, v ktorom ho zanechalo bývalé vedenie. „Na ministerstvo obrany som si priniesol najmä tri základné princípy, ktoré považujem za najdôležitejšie v našom rezorte - princíp odbornosti, otvorenej komunikácie a transparentnosti,“ vysvetlil svoje nasledujúce rozhodnutia minister J. Naď. Po jeho nástupe preto nasledovali opatrenia v modernizačných projektoch – zastavenie nákupu viacúčelových taktických vozidiel 4x4 a prehodnotenie obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8, kontrola nakladania so štátnym majetkom a s tým súvisiace personálne rozhodnutia, ako aj stop neprimeraným príjmom v rezorte „tak, aby už žiadny vodič nezarábal 4000 eur a riaditeľ Vojenského spravodajstva 17 000 eur“. Minister chce tiež, aby všetky zmluvy, ktoré nemusia byť utajované, boli zverejnené. „Občania majú právo vedieť, ako sú využívané peniaze, ktoré platia vo forme daní. Preto budeme utajovať iba nevyhnutné dokumenty s cieľom zabezpečenia bezpečnosti našej krajiny, nie za účelom kradnutia, ako to bolo zvykom v minulosti. Zverejnili sme zmluvy na obstaranie vrtuľníkov UH-60M Black Hawk a stíhacích lietadiel F-16, pričom v súčasnosti hľadáme všetky možné spôsoby na zverejnenie ďalších zmlúv na zrealizované nákupy vojenskej techniky,“ povedal.

Počas 100 dní vo funkcii ministra obrany sa Jaroslav Naď spolu so štátnym tajomníkom Marianom Majerom zamerali tiež na spracovanie novej Bezpečnostnej a Obrannej stratégie Slovenskej republiky a prípravu Akčného plánu boja proti hybridným hrozbám. Súčasný šéf rezortu obrany pristupoval proaktívne aj ku spolupráci so zahraničnopolitickými partnermi, čím potvrdil zodpovedné členstvo v NATO a Európskej únii. Jedným z týchto krokov bol aj návrh na vyslanie vojakov a prítomnosť Slovenska v operácií predsunutej prítomnosti v Lotyšsku do jej ukončenia. Návrh získal v Národnej rade SR podporu 110 hlasov poslancov, čo výrazne presahuje aj počet mandátov súčasnej koalície.

Jedným z hlavných cieľov súčasného vedenia rezortu obrany je zistiť reálny stav ozbrojených síl, vojenskej techniky, infraštruktúry a tiež podmienok, v akých vojaci slúžia. Počas prvých štyroch mesiacov preto minister osobne navštívil osobne viac ako 40 vojenských útvarov. Osobne zhodnotil tiež stav muničných skladov, rezortných podnikov a akciových spoločností. „Iba ak budeme poznať realitu a hovoriť o podmienkach priamo s ľuďmi, ktorí v nich pracujú, môžeme robiť efektívne opatrenia. Počas viacerých návštev som ostal častokrát zhrozený. Aj preto chcem navštevovať naše útvary a zariadenia pravidelne a udržiavať si aktuálny prehľad o najpálčivejších problémoch, ktorých riešenie často nestojí milióny, ale vyžaduje si ochotu a záujem. Som prekvapený, že na to neboli zvyknutí ani samotní vojaci,“ zhrnul minister Jaroslav Naď. V súvislosti s vojenskou infraštruktúrou realizovalo súčasné vedenie už aj kroky na reálny postup v rekonštrukcii letísk v Kuchyni a na Sliači.

Minister Naď má za cieľ tiež úzku spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktorým rezort obrany v uplynulom období prerozdelil prostredníctvom dotácií takmer 100 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na podporu zaujímavých projektov, ako napríklad reštaurovanie pamätníkov v Myjave, ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny, obnova bojiska v „Údolí smrti“, či podpora detí a mládeže v 3D lukostreľbe a športovej lukostreľbe. Šéf rezortu obrany prijal tiež opatrenia smerujúce k tomu, aby po viac ako 10 rokoch bola navýšená suma na podporu občianskych združení a mimovládnych organizácií, ktoré sa chcú venovať vojenskej tematike.

„100 dní vo funkcii som sa snažil využiť naozaj naplno a teším sa na ďalšie výzvy a plnenie cieľov. Jednoznačne medzi nimi bude aj naďalej otvorená komunikácia,, odbornosť, transparentnosť, plnenie záväzkov, ktoré Slovensku vyplývajú z členstva v EÚ a NATO, zodpovedné a plnohodnotné partnerstvo, riešenie nových bezpečnostných výziev, systémová a transparentná modernizácia ozbrojených síl, či skvalitnenie podmienok pre našich vojakov,“ zhrnul pri príležitosti 100 dní vo funkcii minister obrany Jaroslav Naď.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a ilustrační foto: Ministerstvo obrany SR /r

Knižné novinky