Generál Opata vedl videokonferenci V4

V úterý 19. května vedl náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata videokonferenci náčelníků generálních štábů zemí V4. Jednání byl přítomen také první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaromír Zůna.

Generálové jednali o dalším koncepčním rozvoji bojového uskupení Evropské unie (V4 EU BG), přeshraniční spolupráci zemí V4, rozvoji kybernetických schopností, výcvikových a vzdělávacích aktivitách a posílení spolupráce zemí V4 v misích společného nasazení.

Videokonference představovala poslední jednání náčelníků generálních štábů v rámci předsednictví České republiky (od 1. července 2019 do 30. června 2020). Poté převezme předsednictví polská strana.

Expertní pracovní skupina pod vedením České republiky provedla podrobnou analýzu změn v oblasti modulární struktury, odpovědnosti zemí za výstavbu, doby pohotovosti a rotačního cyklu V4 EU BG. Výstupem jsou koncepční změny při budování dalších bojových uskupení. Náčelníci generálních štábů zemí V4 se shodli na době pohotovosti bojového uskupení V4 EU BG na jeden rok s pravidelným šestiletým rotačním cyklem. Tento návrh předloží ministrům obrany zemí V4 ke schválení.

V oblasti přeshraniční spolupráce zemí V4, tzv. Cross Border Operations (CBO) a při vytváření prostorů nad hraničními oblastmi, tzv. Cross-Border Area (CBA), spolupracuje Česká republika se Slovenskem a Polskem. „Přeshraniční prostory k výcviku využíváme společně se Slovenskem a od letošního roku i s Polskem. Se Slovenskem máme navíc podepsanou dohodu o vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která vstoupí v platnost 1. června 2020,“ uvedl armádní generál Aleš Opata. Smlouva se Slovenskem umožňuje zakročení proti narušiteli na území sousedního státu s tím, že o případné akci rozhoduje národní autorita. V únoru 2020 vstoupila v platnost Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví.

Kybernetické bezpečnosti je v rámci armád zemí V4 věnována značná pozornost. Generálové vyjádřili podporu vzájemné informovanosti a pomoci v rozvoji této schopnosti.

Ohledně výcviku a přípravy vojsk se generálové shodli na spolupráci při využití národních výcvikových center. K tomuto účelu byl v měsíci lednu 2020 vypracován dokument pod názvem V4 Individual Training Catalogue. Generálové podpořili znovuobnovení výcvikových aktivit po odeznění koronavirové krize.

V závěru videokonference vyhodnotil generálporučík Jaromír Zůna priority českého předsednictví se zaměřením na bojové uskupení V4 EU BG, výcvikové aktivity V4 Training and Exercise Programme 2020-2024, společné operační působení jednotek zemí V4 a oblast rozvoje kybernetických schopností.

Náčelník Generálního štábu Polských ozbrojených sil generál Rajmund T. Andrzejczak představil vojenské priority pro období předsednictví polské strany. Další společné setkání náčelníků generálních štábů zemí V4 se uskuteční v září 2020 v Polsku.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová /r
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Knižné novinky