Štátny tajomník Marian Majer rokoval

s ukrajinským atašé Bogdanom Kharchukom


Štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer dnes na pôde rezortu obrany rokoval s ukrajinským obranným, vojenským a leteckým atašé v SR plk. Bogdanom Kharchukom.

Stretnutie, predmetom ktorého bola primárne diskusia o súčasnej situácii na Ukrajine, sa uskutočnilo na základe iniciatívy ukrajinskej strany. Počas rozhovoru venovali pozornosť aktuálnym otázkam v oblasti obrany a bezpečnosti, a tiež možnostiam rozvoja bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami. Tá je vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 obmedzená. Aj preto sa zhodli na potrebe jej znovu naštartovania hneď, ako to momentálna situácia umožní.

„Postoj Slovenskej republiky v otázkach rešpektovania zásad medzinárodného práva vrátane územnej celistvosti je nemenný. Porušovanie týchto zásad pomocou vojenských síl je neprijateľné. Je preto dôležité, aby sa akékoľvek bilaterálne či multilaterálne spory riešili v rámci už platných dohôd bez ďalšej eskalácie napätia v regióne,“ povedal štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer. Zároveň zdôraznil nevyhnutnosť podpory politiky, ktorá bude zameraná na riešenie bezpečnostných a humanitárnych otázok v Donbase, vrátane ochrany civilného obyvateľstva.

Pri príležitosti dnešného rokovania ubezpečil štátny tajomník M. Majer ukrajinského vojenského pridelenca o tom, že Slovensko aj naďalej podporuje snahu Ukrajiny o získanie štatútu NATO Enhanced Opportunity Partner (formát pre partnerské krajiny, ktoré sa intenzívne angažujú v dialógu a spolupráci s Alianciou v širokej škále foriem).

Marian Majer informoval plk. B. Kharchuka aj o plnení záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z členstva v EÚ a NATO. Zároveň potvrdil, že Slovensko oceňuje snahy Ukrajiny vstúpiť do euro-atlantických štruktúr. „Podporujeme prehlbovanie spolupráce s Ukrajinou, dôkazom čoho je aj slovenské vedenie Zvereneckého fondu NATO na Ukrajine pre likvidáciu nevybuchnutej munície a nástražných výbušných systémov,“ uviedol.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Knižné novinky