Pandemie nepřerušila zkoušení ve VTÚPV

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 ve vyškovském odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska provádí speciální testování také pro externí zákazníky i v době pandemie COVID-19. Jedním z odborných pracovišť je zkušebna speciálních měření.

Zkušebna speciálních měření je mimo jiné předurčena na testování mechanické odolnosti a seizmické způsobilosti komponent a systémů pro jaderné elektrárny. Nedávno se zde prováděly zkoušky armatur pro zahraničního zákazníka, dále testy trakčních modulů a hnacích motorů pro drážní vozidla nebo sond pro měření radiace. Při některých zkouškách, vyžadujících realizaci sofistikovaných funkčních měření, byla při dodržení stanovených opatření k zabránění šíření onemocnění COVID-19, umožněna také účast pracovníkům objednatele.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Milan Bezděk /r
Foto: Vojenský technický ústav

Knižné novinky